Hjärtanestesi och intensivvård

Hjärtanestesiläkarna ansvarar för den anestesiologiska vården av hjärt- och thoraxkirurgiska patienter i operationssalen samt intensivvården efter operationen och övervakningen på hjärtintensivenheten. Hjärtanestesiläkaren dejourerar dygnet runt och deltar också i vården av akuta patienter.