array(0) { }

Hjärtintensivvård och övervaknings- samt bäddavdelningsvårdtjänster

Hjärtintensiv- och bäddavdelningsvård

I enheten verkar en avdelning för hjärtintensivvård samt en hjärt- och thoraxkirurgisk bäddavdelning som betjänar centralens operationspatienter.

Övervaknings- och bäddavdelningsvårdtjänster

I enheten verkar en hjärtövervakningsavdelning, bl.a. för de akut insjuknade patienterna, en allmän hjärtavdelnings samt dagavdelning (för polikliniska åtgärdspatienter).