Övervaknings- och bäddavdelningsvårdtjänster

Hoitaja ja potilas toimenpideosastolla

I enheten verkar en hjärtövervakningsavdelning, bl.a. för de akut insjuknade patienterna, en allmän hjärtavdelnings samt dagavdelning (för polikliniska åtgärdspatienter).