Hjärtsjukhusets vård

Hjärtsjukhuset erbjuder omfattande vårdmöjligheter

Hjärtsjukhuset erbjuder omfattande vårdmöjligheter för ditt hjärta.

Kardiologi

Hjärtsjukhusets kardiologi ansvarar för undersökningen av hjärtsjukdomar, planeringen av vården, kardiologiska vårdingrepp samt uppföljning. På den kardiologiska enheten finns det en kontinuerlig dejourberedskap dygnet runt till bl.a. utförandet av akuta ballongvidgningsbehandlingar.

Till kardiologiska tjänster tillhör bl.a. krävande evalueringar om hjärtats funktion. Den sakkunniga evalueringen för att bestämma den rätta vården gäller bl.a. kranskärlssjukdom, diagnostik av rytmstörningar, hjärtsvikt och klaffel.

I våra undersökningar utnyttjar vi bl.a. ultraljudsundersökningar (också 3-D, TEE-undersökning), EKG- och EKG- långtidsregistrering, kliniska belastningsprov samt CT-, MRI och PET-CT- undersökningar.

Vård av kranskärlssjukdom

Kranskärlens angiografi (CAG), -mätningar och förträngningars ballongvidgningsvård (PCI) genom användning av moderna metallnäts- (BMS) eller läkemedelsstent (DES). I vården utnyttjar vi också mångsidiga specialtekniker, bl.a. IVUS, OCT, FFR, rotablation.

Vård och undersökning av rytmstörningar

 • Invasiv elektrofysiologi; vård av rytmstörningar genom tekniker för kateterablation (bl.a. vård av förmaksflimmer). I invasiv vård utnyttjar vi också mångsidiga specialtekniker, bl.a. robotförsedd magnetnavigering samt Carto- och Ensite-teknologi.
 • Pacemaker-, (IPG), rytmstörningspacemaker (ICD) och installering av hjärtsviktspacemaker (CRT-P, CRT-D) och vård.

Vård av klaffel och medfödda hjärtsjukdomar

 • Hjärtats katetrisering, hjärtmuskelsbiopsi
 • Slutning av öppningen och öglan för hjärtats förmaksseptum (med en perkutansk avstängningsanordning)
 • Utvidgning av hjärtats förträngda aorta- eller mitralklaff genom ballongvidgning eller genom perkutansk reparation med hjärtklaffprotes (TAVI)
 • Blodtryckets renala denervering (RDN)

Övervaknings- och bäddavdelningsvårdtjänster

Vid enheten finns en hjärtövervakningsavdelning, bl.a. för vården av akut insjuknade patienter, allmän hjärtavdelning samt dagavdelning (för en poliklinisk patient)

Hjärt- och thoraxkirurgi

Hjärt- och thoraxkirurgin ansvarar för hjärt- och thoraxkirurgisk operationsvård, som i huvudsak består av kranskärlens bypass-operationer samt hjärtklaff- och aortaoperationer. Hjärtsjukhusets hjärt- och thoraxkirurgiska enhet har en kontinuerlig, dygnet runt beredskap för att verkställa operationsvård av akut insjuknade patienter.

Till de hjärt- och thoraxkirurgiska tjänsterna hör bland annat mottagningstjänster och mångsidig utvärdering av operationsbehörighet och planering av vården.

Hjärtats operationsvård

 • Kranskärlens bypass-operationer
 • Hjärtklaffarnas reparationsoperationer, operation av konstgjorda klaffar
 • Reparationsoperation av hjärtinfarktorsakade fel
 • Operation av aortasjukdomar

Diagnostiska thoraxingrepp och -operationsbehandlingar

 • Planeringen av vården, manipulerande sampelmetoder och operationsvård av tumörer, inflammationer och skador i lungornas mediastinum, lungsäcken och thoraxväggen
 • Endoskopisk kirurgi runt brösthålan (VATS)
 • Robotförsedd operation runt brösthålan (RATS)
 • Mediastinoskopi
 • Diagnostisk och behandlande endoskopisk kirurgi av luftrören (bronkoskopi) samt ingrepp gjorda under samma gång (biopsi, dilatation, resektion, stent)

Hjärtintensiv- och bäddavdelningsvård

Vid enheten finns en verksam hjärtintensivvårdsavdelning samt en hjärt- och thoraxkirurgisk bäddavdelning som betjänar centralens operationsvårdspatienter

Hjärtanestesi och -intensivvård

Hjärtanestesiläkarna ansvara för anestesivården av hjärt- och thoraxkirurgiska patienter i operationssalen under operationens gång samt om den postoperativa intensivvården och övervakningen vid hjärtintensivvårdsavdelningen.

Hjärtanestesiläkaren dejourerar dygnet runt och medverkar också i vården av akuta patienter.

I fall ni har fler frågor om att söka sig till operationsbehandlingar, kan ni vara i kontakt med avdelningsskötaren för hjärt- och thoraxkirurgi tel. (03) 311 65 188 (mån-fre kl. 13–14).