Patienthotellet

Patienthotellet betjänar Hjärtsjukhusets kunder

Patienthotellet Norlandia Tampere ligger vid Hjärtsjukhusets Tammerfors sjukhus omedelbara närhet, och är ett tryggt alternativ för en kund som på grund av vårdmetod inte behöver övernatta i sjukhuset. Också de anhöriga har möjligheten att övernatta på Patienthotellet.

Ni kan vid behov anlända redan dagen före operationen, inhysa er bekvämt på patienthotellet och därifrån anlända direkt till behandlingen. Patienthotellets trivsamma och lugna omgivning är ett bra alternativ också när ditt tillstånd inte kräver sjukhusnärvaro, utan t.ex. när man vill ha dig någon tid under observation eller när du går till läkarkontrollen.

Övernatta tryggt i patienthotellet

Hjärtsjukhusets och patienthotellets samarbete rymmer bl.a. patienthotellboende vid allmänna vårdingrepp där en övernattning på sjukhuset kan tryggt ersättas med en övernattning på patienthotellet (t.ex. efter preliminär undersökning och före den egentliga behandlingen för patienter som kommer längre ifrån för kateterablationsvård).

Som offentlig patient betalar du endast kundavgiften

När du kommer med en remiss från den offentliga sektorn, bokar och ordnar Hjärtsjukhuset en eventuell vårdperiods inkluderad övernattning på patienthotellet. Då betalar kunden endast en sin kommuns eller kommunsammanslutnings giltiga kundavgift som är den samma oberoende om patienten övernattar på avdelningen eller på patienthotellet.

En anhörig till kunden kan också vid behov övernatta med patienten i samma rum. Rummen kan kombineras genom en mellandörr till ett familjerum. Patienthotellet tar betalt en giltig extra avgift för övernattning av en anhörig i samma rum.

Ett heltäckande hotellpaket

Hjärtsjukhusets kunder har en kvot för rum på hotellet. Det garanterar att det finns tillgängliga rum under alla årstider. Fråga modigt i fall du behöver mera information så skapar vi till dig och dina anhöriga ett lämpligt erbjudande för ett hotellpaket som kombineras med din vård, som innehåller:

  • Ändamålsenlig övernattning för dig och dina anhöriga
  • Alla måltider (frukost, lunch, dagskaffe, middag, kvällsbit)
  • Alarmsystem i ditt rum (vid behov)
  • Sjukskötersketjänster 24/7 (vid behov)

Hotellet betjänar alltid i första hand patientkunder och deras anhöriga, men är också öppet för andra kunder. Du kan bekanta dig närmare med patienthotellets verksamhet