Rehabiliterings- och anpassningskurser

Vid sidan av rehabiliteringstjänster, erbjuder Hjärtsjukhuset också andra tjänster för hjärtrehabilitering. T.ex. ordnar FPA, Finlands Hjärtförbund, hälsocentralerna och hjärtföreningarna rehabiliteringstjänster. Beroende på dina behov kan rehabiliteringen antingen ske i en anstalt eller i öppen vård.

Hämeen­maan Sydän­piiri rf:s anpassningkurser

Hämeenmaan Sydänpiiri rf arrangerar anpassningskurser för de hjärtpatienter som har nyligen insjuknat. Meningen med kursen är att ge råd och stöd i en livssituation som har förändrats på grund av hjärtsjukdom. Du kan delta i kurserna antingen ensam eller med en anhörig. Kurserna är kostnadsfria. Som kursplats fungerar patienthotell Norlandia Tampere Hotel.

Kurser för kranskärlssjukdoms-, klaff- eller aortarehabilitering

Kursinnehåll: Föreläsningar av en specialistläkare inom kardiologi, rehabiliteringshandledare / hälsovårdare samt psyko- och fysioterapeut. Gruppdiskussioner, lätt motion utomhus och patientstöd. Kursen består av två veckoslut, en månad emellan.

Kursens tema-områden är strukturerade enligt den sjukas och de anhörigas behov:

 • Tema 1: Kartläggning av min situation, information om hjärtsjukdom och dess vård
 • Tema 2: Accepterar jag denna sjukdom? Psykiskt stöd och nycklarna till att orka.
 • Tema 3: Att klara sig i vardagen, sätt att stöda egenvård
 • Tema 4: Mina framsteg, rehabiliteringen steg för steg och möjligheter

Kurser efter installering av rytmstörningspacemaker

Kursinnehåll: Föreläsningar av specialistläkare inom kardiologi, specialsjukskötare samt psyko- och fysioterapeut. Gruppdiskussioner och patientstöd. Kursen varar från lördag till söndag.

Kursens tema-områden är strukturerade enligt den sjukas och de anhörigas behov:

 • Tema 1: Kartläggning av min situation, hur lever jag med en rytmstörningspacemaker
 • Tema 2: Accepterar jag denna sjukdom? Hur anpassar jag mig till sjukdomen och de anhörigas stöd
 • Tema 3: Att klara sig i vardagen, sätt att stöda egenvård
 • Tema 4: Mina framsteg, hur påverkar jag min egen hälsa

Närmare information fås från Hämeenmaan Sydänpiiri rf:s nätsida.

Finlands Hjärtförbunds rehabiliterings- och temakurser

Målsättningen med kurserna är att stöda deltagarnas färdigheter för ett balanserat liv trots sjukdomen. Kurserna ger också möjligheten att dela egna erfarenheter med andra som genomgår samma livssituation.

Kurserna är avsedda för människor i alla åldrar och i första hand för nyligen insjuknade hjärtpatienter.

Inom Hjärtförbundet fungerar även olika medlemsorganisationer, som t.ex.

 • Karpatiat rf, patientorganisation för hjärtmuskelsjukdomar
 • Sydänlapset ja – aikuiset rf, patient- och intresseorganisation för patienter med medfött hjärtfel och deras anhöriga
 • Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE rf, patient- och intresseorganisation för hjärt-, lung-, och hjärt-lungtransplanterade patienter och deras anhöriga

Mera information från Hjärtförbundet

FPA

FPA arrangerar rehabilitering för dem som är i yrkeslivet, för dem som återvänder till yrkeslivet, för dem som får rehabiliteringsstöd, för studerande och för dem som är inte i arbetslivet och deras anhöriga.

Som meningsfull rehabilitering arrangeras rehabiliteringskurser enligt sjukdomsgrupper, som stöder de insjuknade eller invalidiserade personer samt deras familjer i många olika livssituationer.

Mera information om FPA- rehabilitering: www.fpa.fi

Tulppa

Tulppa- rehabiliteringsgrupper är för människor i alla åldrar som har insjuknat i kranskärlssjukdom. I gruppen får du information om sjukdomen och dess vård samt handledning till egenvård, speciellt gällande näring och motion. Ytterligare får du stöd av handledarna och andra insjuknade. Målsättningen är ett kvalitativt bra liv trots sjukdomen.

Professionella inom hälsovården är ansvariga för grupperna. I många grupper har man också med en handledare som själv har upplevt en hjärtsjukdom.

Mer information fås från din egen hälsocentral.

Professionell rehabilitering

Professionell rehabilitering arrangeras av bl.a. FPA och diverse arbetspensionsförsäkringsbolag samt andra privata professionella producenter av rehabiliteringstjänster.

Den professionella rehabiliteringen erbjuder olika alternativ för att möjliggöra återvändningen till arbetslivet.