Sexualrådgivning

För oss alla är sexualitet på något sätt närvarande hela livet, och det är viktigt att man kan tala om sexualitet öppet och få saklig information angående sexualitet.

Sexualrådgivning ges i allmänhet 1–5 ggr individuellt och under tillfällen behandlas ärenden som har att göra med problem i sexualhälsan och olika ärenden som kräver växelverkan. Hjärtsjukdom och olika andra sjukdomar samt deras behandling kan förorsaka förändringar i sexualhälsan. Man får prata och fråga om ärenden som gäller sexualitet. Du kan komma till sexualrådgivaren ensam eller med din partner för att diskutera sexual-relaterade frågor.

Till mottagningen kan man komma t.ex. av följande orsaker:

  • Sexuell olust
  • Problem med självkänslan och kroppsbilden eller sexuell läggning
  • Utmaningar med sexualitet i olika livssituationer
  • Inverkan av medicinering och operationsingrepp på sexualitet och sexlivet

Sexuella problem kan bestå av upphetsningssvårigheter, erektions- och ejakulationsstörning (t.ex. känslig eller fördröjd ejakulation), samlagssmärta eller orgasmproblem. I sexualrådgivningen kan man få råd i temat hjärtsjukdom och sexualitet eller få specifikt fördjupad kundrelaterad rådgivning angående frågor om sexualitet.

Du kan boka en lämplig tid: ringa kl. 8–18 under vardagar till Hjärtsjukhusets nummer 050 573 6875. Möten och diskussioner är alltid konfidentiella.

”Jag heter Eveliina Keskinen, och jag jobbar som sjukskötare och auktoriserad sexualrådgivare vid Tays Hjärtsjukhus. Som sjukskötare jobbar jag på hjärtövervakningen och har snart tio års erfarenhet som kardiologisk sjukskötare, och inom annat vårdarbete sedan 2000-talets början.

Jag blev färdig sexualrådgivare år 2011 och jag är medlem i Suomen Seksologinen Seura rf. Som sexualrådgivare träffar jag hjärtsjuka patienter under deras vårdperiod, och ger dem information om hur hjärtsjukdom, relaterade behandlingar och medicineringen påverkar sexualiteten.

Ytterligare tar jag fram andra frågor med patienter som t.ex. störningar i sexualitet. Jag har också utbildat professionella inom vårdarbete och föreläst om ämnet ’Hjärtsjukdom och sexualitet’ till hjärtsjuka människor.”