Sjukskötarens telefontjänst

För hjärtsymptom lönar det sig utan fördröjning att fråga hjälp av en sakkunnig.

I fall du har frågor gällande hjärtsymptom- eller vård, kan du ringa till sjukskötarens telefontjänst 050 400 8469. Genom tjänstetelefonen är det möjligt att diskutera med en sjukskötare om allt gällande hjärtsymptom- eller vård. Du kan ringa måndagar till torsdagar kl. 8–14 och fredagar kl. 8–13 (samtalet pris bestäms av din operatörs lokalnäts- eller mobilavgift). I fall telefonen inte genast besvaras, kommer vi att ringa tillbaka så snabbt som möjligt.