array(0) { }

Sjukskötarens telefontjänst

För hjärtsymptom lönar det sig utan fördröjning att fråga hjälp av en sakkunnig.

I fall du har frågor gällande hjärtsymptom- eller vård, kan du ringa till sjukskötarens telefontjänst 050 400 8469.

Genom tjänstetelefonen är det möjligt att diskutera med en sjukskötare om allt gällande hjärtsymptom- eller vård.

I fall telefonen inte genast besvaras, kommer vi att ringa tillbaka så snabbt som möjligt.

(Samtalet pris bestäms av din operatörs lokalnäts- eller mobilavgift)