Sjukskötarens telefontjänst

I fall du har frågor gällande hjärtsymptom eller vård, kan du ringa till Tammerfors information nummer 03 311 64145 eller sjukskötarens telefontjänst i Helsinfors 050 400 8469.

Genom tjänstetelefonen är det möjligt att diskutera med en sjukskötare om allt gällande hjärtsymptom- eller vård. I fall telefonen inte genast besvaras, kommer vi att ringa tillbaka så snabbt som möjligt.

Samtalet pris bestäms av din operatörs lokalnäts- eller mobilavgift.