Till dem som har fått remiss

Före din ankomst skickar vi de viktigaste uppgifterna till dig i en kallelse.

Före du kommer till vårdbehandlingen får du en kallelse av Hjärtsjukhuset där det framkommer detaljerade anvisningar gällande ankomsten till sjukhuset, som t.ex. var och när man bör anmäla sig samt hur din vård kommer att gå till. I kallelsebrevet finns också ett telefonnummer som du kan vid behov ringa för att få mera information och svar på frågor du funderar kring.

Tidsavbokning

Ibland händer det att tiden för behandlingen måste avbokas. Den mest allmänna orsaken är insjuknande i t.ex. flunsa eller feber. I den kallelsen som skickats hem finns telefonnumret dit du kan ringa angående avbokning av behandling eller ta kontakt gällande andra frågor om tidsbokning och behandling. Vi hoppas att alla avbokningar skulle göras i tid så att en ledig tid kan ges till en annan patient som har brådskande behov.

Vad bör man ha med sig till sjukhuset?

För att underlätta vården är det bra patienten förbereder sig för sjukhusankomsten i förväg. Patienten kan också vid behov ta med en medföljare. Personalen leder medföljaren under vårdens gång.

Det är bra att ha med sig:

  • Personliga hygienartiklar
  • Personliga hjälpredskap, som hörapparat och promenadkäpp
  • En aktuell lista över mediciner och medicinska produkter
  • Information om allergier och diet
  • En anhörigs kontaktuppgifter
  • FPA-kort
  • Mobiltelefon

Lämna hem:

  • Större pengasummor och värdesaker
  • Till sjukhuset får man inte hämta alkohol

Mobiltelefoner, mobilapparater och datorer

Den egna telefonen får man ta med sig till sjukhuset. Eftersom mobiltelefoner och mobila apparater ändå kan distrahera vissa vård- eller undersökningsapparaters funktion, så är deras användning begränsat i sjukhuset, speciellt i operations-, intensivvårds-, uppvaknings- och andra utrymmen där det används störningskänslig apparatur. Hjärtsjukhusets nätverksanslutning är stängt för utomstående användare, så därför behöver egna bärbara datorer eller tabletter som tagits till sjukhuset sitt eget nät.

FPA-taxin finns i ditt bruk

I fall din hälsostatus kräver användning av taxi, har du möjlighet att utnyttja FPA-taxin när du anländer till vården och när du åker i väg från sjukhuset.

Genom att visa FPA-kortet till chauffören betalar du endast den delersättning som är 25 euro för en resa till ett håll. Kom ihåg att nämna följande när du beställer en taxi: namn och ID-nummer, upphämtningsplats, destination (sjukhusets namn), den med sjukhuset bestämda ankomsttiden, de hjälpredskap som följer med, i fall du har en medföljare på grund av din hälsostatus samt telefonnummer som man kan nå dig.