Till professionella

Hjärtsjukhuset producerar tjänster riksomfattande till alla sjukvårdsdistriktens kundkommuner och avtalskundernas patienter. Vi erbjuder tjänster även till andra hälsovårdsenheter och privata aktörer.

Till professionella

Hjärtsjukhuset producerar tjänster riksomfattande till alla sjukvårdsdistriktens kundkommuner och avtalskundernas patienter. Vi erbjuder tjänster även till andra hälsovårdsenheter och privata aktörer.

Tjänster till professionella

Vi erbjuder tjänster gällande konsultering för vård av hjärtpatienter och organisering av vården till professionella och beställare inom hälsovården. Bekanta dig med vår 24/7 konsulteringstjänst eller med vår Lähikardiologia-tjänst för beställar-kunder.

Patientens avsändning

Remisspatienter ›
Dejour

Dejour ›
Konsul­teringstjänster

Konsultering ›
Tjänster till beställare

Till beställare ›

Samhällelig verksamhet

Hjärtsjukhuset har beviljats kollektivmärket Ett samhälleligt företag som en förtjänst för samhälleligt betydelsefullt arbete. Vi är till 100 procent en ansvarsfull finländsk aktör. För oss är det viktigt att vi är med och utvecklar offentlig sjukvård till att vara mer effektivt och kundcentrerat.

Läs mera

Samhällelig verksamhet

Hjärtsjukhuset har beviljats kollektivmärket Ett samhälleligt företag som en förtjänst för samhälleligt betydelsefullt arbete. Vi är till 100 procent en ansvarsfull finländsk aktör. För oss är det viktigt att vi är med och utvecklar offentlig sjukvård till att vara mer effektivt och kundcentrerat.

Läs mera