Anskaffningar

Anbudsförfrågningar

Det finns inga anbudsförfrågningar just nu.

Andra förfrågningar:

Servicechef för anskaffningar Janne Björkengren, tel. +350 50 327 2440
Koordinator för anskaffningar Hanna Taalikka, tel. +358 50 408 5057