array(0) { }

Ansvarspersoner – kontakt

Hjärtsjukhusets ansvarspersoner

Verkställande direktör, ledande överläkare Kari Niemelä
– Kontakt via ledningens assistent Sirkku Viskari, tel. 050 555 7740

Chefsöverläkare Vesa Virtanen, tel. 03 311 64 139

Sjukhuschef (Tampere Hjärtsjukhuset) Pasi Lehto, tel. 03 311 65 022

Operationschef, öppenvårdstjänster och slutenvård, Erkki Ilveskoski, tel. 03 311 69485

Operationschef, behandlingstjänster (kardiologi), överläkare Markku Eskola, tel. 03 311 66080

Servicechef, anestesi och hjärtintensivvård, överläkare Timo Porkkala, tel. 03 311 64 887

Operationschef, hjärt- och thoraxkirurgi, överläkare Mika Kohonen, tel. 03 31 165 039

Finansdirektör Aki Haukilahti, tel. 050 526 5466

HR-chef Katja Hautamäki-Lamminen, tel. 050 351 4854

 

E-post i formen förnamn.efternamn@sydansairaala.fi