Ansvarspersoner – kontakt

Hjärtsjukhusets ansvarspersoner

Verkställande direktör, ledande överläkare Kari Niemelä
– Kontakt via ledningens assistent Sirkku Viskari, tel. 050 555 7740

Vice VD, finansdirektör Aki Haukilahti, tel. 050 526 5466

Ekonomichef Maarit Laitinen, tel. 050 573 1854

HR-chef Katja Hautamäki-Lamminen, tel. 050 351 4854

Servicechef, kardiologi, överläkare Vesa Virtanen, tel. 03 311 64 139

Servicechef, kirurgi och anestesi, överläkare Timo Porkkala, tel. 03 311 64 887

Operationschef, kardiologi, avdelningsöverläkare Pasi Lehto, tel. 03 311 65 022

Operationschef, hjärt- och thoraxkirurgi, överläkare Mika Kohonen, tel. 03 31 165 039

E-post i formen förnamn.efternamn@sydansairaala.fi