Ansvarspersoner – kontakt

Hjärtsjukhusets ansvarspersoner

Verkställande direktör, ledande överläkare Kari Niemelä
– Kontakt via ledningens assistent Sirkku Viskari, tel. 050 555 7740

Chefsöverläkare Vesa Virtanen, tel. 03 311 64 139

Sjukhuschef (Tampere Hjärtsjukhuset), överläkare Pasi Lehto, tel. 03 311 65 022

Servicechef, anestesi och hjärtintensivvård, överläkare Timo Porkkala, tel. 03 311 64 887

Operationschef, hjärt- och thoraxkirurgi, överläkare Mika Kohonen, tel. 03 31 165 039

Finansdirektör Aki Haukilahti, tel. 050 526 5466

HR-chef Katja Hautamäki-Lamminen, tel. 050 351 4854

Affärsverksamhetsdirektör Minna Metsälä, tel. 050 590 1232

 

E-post i formen förnamn.efternamn@sydansairaala.fi