Dejour

Sydänsairaalan rakennus Taysin alueella

Hjärtsjukhusets dejourstid

Hjärtsjukhuset dejoursteam är i ständig beredskap dygnet runt.

Kardio­lo­gisk dejour

Den kardiologiska dejourstiden är huvudsakligen menad för vård till ST-höjningsinfarktpatienter genom omedelbar ballongvidgning, och regionens hälsocentraler, sjukhus samt förstahjälpsenheter har blivit anvisade i ärendet skilt. Ytterligare sköts kardiologiska nödfall genom dejouren.

Kardiologen samt ett team på tre sjukskötare är i ständig beredskap (svarstid 30 min). Koordineringen av dejourspatienter ansvaras av den dejourerande kardiologen. Den dejourerande kardiologen bjuder in vid behov Hjärtsjukhuset dejourerande hjärtanestesiolog och/eller hjärt- eller thoraxkirurg.

ST-höjningsinfarktspatienter kommer direkt till Hjärtsjukhusets kardiologiska enhet (KARY). Obs. ST-höjningsinfarktspatienter behöver inte remiss, dvs. ambulansen behöver inte hämta remiss från hälsocentralen.

Närmare information om den kardiologiska dejouren

Avdelningsöverläkare Erkki Ilveskoski
Tel. 03 311 69485

Servicechef Mirja Tilus
Tel. 050 452 0482

Hjärt- och thoraxkirurgisk dejour

Hjärt- och thoraxkirurg (-erna), hjärtanestesiolog och ett team på fyra sjukskötare är i ständig beredskap (svarstid 30 min). Dejourspatienternas koordinering ansvaras av den dejourerande hjärtkirurgen. Det är möjligt att elektroniskt uppvisa ett undersökningsresultat och vid behov kan man lätt konsultera Hjärtsjukhusets hjärtanestesiologi och kardiolog.

Dejourerande hjärt- och thoraxkirurg:

Tel. (03) 311 64 606 (kl. 8–15) eller via telefonväxeln 03 311 716 (24/7)

Besöksadress:
Elämänaukio 1, 33520 Tammerfors

Närmare information om den hjärt- och thoraxkirurgiska dejouren

Överläkare Mika Kohonen
Tel. 03 311 65039

Servicechef Sanna-Mari Alajoki
Tel. 041 730 2540