Forsknings- och utbildningsverksamhet

Forskningsverksamhet

Tays Hjärtsjukhus koncentrerar sig centralt på vetenskaplig forsknings- och utvecklingsarbete. Hjärtsjukhusets forskningsområden kan variera från vårdteknikens utveckling till forskning om patientens livskvalitet efter avslutad vård. Hjärtsjukhuset har gjort värdefullt arbete bl.a. genom att forska i ballongvidgningsteknikens utveckling samt hjärtats bättre skydd under operationer.

Birkalands sjukvårdsdistrikt använder Hjärtsjukhuset som forskningsanstalt för kardiologisk, hjärt- och thoraxkirurgisk samt som skiljande för anestesiologi, inre medicin och kirurgi.

Forskningsverksamheten koordineras och styrs av forskningens styrgrupp. Professorerna inom kardiologi och hjärt- och thoraxkirurgi ansvarar för den vetenskapliga forskningen med hjälp av en forskningskoordinator och forskare. Forskningsverksamheten sker i samarbete med väletablerade och högkvalitativa forskningssamfund.

Utbildningsverksamhet

Birkalands sjukvårdsdistrikt använder Hjärtsjukhuset som plats för specialutbildning för kardiologi, hjärt- och thoraxkirurgi samt i utbildningssyfte för läkare i anestesiologi, inre medicin och kirurgi

Hjärtsjukhuset medverkar i Tammerfors universitets medicine studenters perioder för utbildningsapplicering. Studerande har möjlighet att bekanta sig med patientvården på Hjärtsjukhuset. De kan medverka som assistenter på polikliniken, operationsenheterna, samt medverka i undersöknings- och vårdrelaterade ärenden på intensivvårds-, övervaknings-, och bäddavdelningen.

Medicine studerande har också möjligheten att få ett ämne eller arbetsstyrning för fördjupat avhandlingsarbete av läkarna vid Hjärtsjukhuset. Ämnesområden gäller mestadels kardiologi, hjärt- och thoraxkirurgi, samt för utbildningens del även anestesiologi, inre medicin och kirurgi.

I skolningen och utbildningen av vårdpersonalen gör Hjärtsjukhuset samarbete med Birkalands yrkeshögskola genom att ordna utbildning för sakkunniga samt genom att vara verksam som ett utbildningssjukhus. Hjärtsjukhuset verkar som utbildningssjukhus även för studerandegrupper för annan sjukvårdspersonal.