Forsknings- och utbildningsverksamhet

Forskningsverksamhet

Tays Hjärtsjukhus prioriterar vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete högt. Hjärtsjukhusets forskningsområden är vittomspännande från utveckling av vårdteknik till forskning, som berör utvärdering av livskvalitet efter avslutad vård. Forskning, som strävar till att förbättra tekniken vid ballongutvidgning och att undvika hjärtskador i samband med operationer kan nämnas som exempel på viktiga insatser as Hjärtsjukhusets forskare.

Hjärtsjukhuset fungerar som forskningsenhet för Birkalands sjukvårdsdistrikt när det gäller kardiologisk och hjärt- och thoraxkirurgisk forskning samt forskning i specialområden, som är nära förknippade med dessa, såsom anestesiologi, inre medicin och kirurgi.

Forskningsverksamheten koordineras och styrs av forskningens styrgrupp. Professorerna inom kardiologi och hjärt- och thoraxkirurgi ansvarar för den vetenskapliga forskningen med hjälp av en forskningskoordinator och forskningsskötare. Forskningsverksamheten sker i samarbete med väletablerade och högklassiga forskargrupper.

Utbildningsverksamhet

Hjärtsjukhuset fungerar som specialiseringsenhet för Birkalands sjukvårdsdistrikt främst gällande kardiologi, hjärt- och thoraxkirurgi samt anestesiologi. Specialiserande läkare i t.ex. inre medicin och kirurgi kan få randutbildning via tjänstgöring på Hjärtsjukhuset.

Hjärtsjukhuset fungerar som utbildningsenhet för medicine studerande i samarbete med universitetet. Studerandena har möjlighet att bekanta sig med patientvården på Hjärtsjukhuset. De kan medverka som assistenter på polikliniken, ingrepps- och operationsenheterna, samt delta i undersöknings- och vårdrelaterade ärenden på intensivvårds-, övervaknings-, och bäddavdelningarna.

Specialistläkare på Hjärtsjukhuset handleder medicine studerandes obligatoriska fördjupande studier i kardiologi, hjärt- och thoraxkirurgi, anestesiologi, inre medicin och kirurgi.

Hjärtsjukhuset samarbetar med Birkalands yrkeshögskola ifråga om utbildningen av vårdpersonal genom att utbilda sakkunniga och fungera som utbildningssjukhus. Hjärtsjukhuset fungerar även som utbildningssjukhus för annan sjukvårdspersonal.