Forskningsgrupper

EKG- forskningsgrupp

Vid Hjärtsjukhuset finns en forskningsgrupp specialiserad i EKG-forskning och som gör både nationellt och internationellt forskningssamarbete. Tema för forskningen gäller huvudsakligen kranskärlssjukdomsutbrott och strukturella hjärtfels EKG-förändringar.

Forskningsgruppens namn: TaTe-grupp (Tammerfors-Tel Aviv ECG Study Group)
Forskningsgruppens ledare: Kjell Nikus och Markku Eskola

Målsättningen med forskningen

Elektrokardiografi (elektrokardiogram; EKG) är över hundra år gammalt inom laboratorieforskningen. EKG är globalt i bruk som redskap för professionella inom hälsovården. 12-avlednings EKG:n har fått sin beskärda del av forskningen i olika hjärt- och blodkärlssjukdomars diagnostik och uppskattningar, men fortfarande och överraskande innehåller ämnesområdet mycket bristfälligt utforskade områden.

Hjärtsjukhuset är med i ett stort internationellt forskningssamarbete som dess EKG-analyscentrum (”core laboratory”). Till TOTAL-forskningen togs över 10 000 patienter som haft ST-höjningsinfarkt. Genom att jämföra EKG-fynd med t.ex. kliniska resultatmått och angiografiupptäckter, är det möjligt att studera olika EKG-uttrycks patofysiologiska bakgrund och deras diagnostiska och förutseende betydelse.

TaTe-gruppen har bland annat tagit reda på tidigare icke-publicerade EKG-parametrars förutseende betydelse i kranskärlssjukdomar och i hjärtats strukturella fel. Nya parametrar, som underlättar i utvärderingen av faran, kan lätt tas i kliniskt bruk eftersom EKG med 12 avledningar är brett i bruk taget i olika hälsovårdsinstanser.

Forskningsgruppens centrala mission är att förbättra användningen av EKG-genererad diagnostisk och förutseende information för kliniskt beslutsfattande; genom detta kan man rikta diagnostiska och vårdrelaterade resurser bättre till hjärtpatienter.

Gruppens forskare: Med. stud. Eero Anttonen, ML Petri Haataja, Doc Erkki Ilveskoski, Doc Olli Kajander, ML Kimmo Koivula, ML Jyri Koivumäki, Med. stud. Joonas Leivo ja ML Minna Tahvanainen

Forskningssamarbete

  • FINCAVAS- och åderförkalkningsforskningsgrupperna – Prof. Mika Kähönen och prof. Terho Lehtimäki m.fl.
  • TACOS forskningsgrupp – Prof. Pekka Karhunen, LL Mika Martiskainen ym.
  • FinHCM forskningsgrupp – Prof. Johanna Kuusisto m.fl.
  • Terveys 2000 – Prof. Mika Kähönen m.fl.
  • HUS-STEMI – MD Jyrki Lilleberg m.fl.
  • DANAMI forskningsgrupp, Danmark
  • MONAMI forskningsgrupp, Danmark
  • PHRI forskningscenter, Kanada
  • Prof. Samuel Sclarovsky, Israel

Ytterligare gör gruppen samarbete med forskare från Kina, Turkiet, Brasilien, USA, Kanada, Schweiz och Sverige.

Vill du veta mera om forskningsgruppens verksamhet och forskningsobjekt?
Ta kontakt med professor Kjell Nikus, tel. 050 5575 396, kjell.nikus(at)sydansairaala.fi