array(0) { }

Hjärtsjukhuset som arbetsplats

Uppmuntrande, motiverande och en atmosfär av ömsesidig respekt är vår arbetsgemenskaps hörnstenar

På Hjärtsjukhuset jobbar vi i en organisation som är uppmuntrande, motiverande och där arbetarna visar varandra ömsesidig respekt. Målet för all vår verksamhet är en god vård och sinnesro för hjärtpatienterna.

Hjärtsjukhuset är en organisation som är samlad krig hjärtpatienter, var olika sakkunniga inom hjärtvården gör arbete tillsammans för patientens bästa. Ca 700 sakkunniga ansvarar för verksamhet, varav 70 är läkare, 270 vårdare och 60 personer och avdelningssekreterare som producerar stödfunktioner för tjänsterna. Vårt mål är att erbjuda bestående heltidsarbete och utveckla vår verksamhet hela tiden för att kunna garantera den bästa möjliga kunderfarenheten och servicen för våra patienter. Därför lägger vi central vikt i vår personalpolitik på att utbilda personal, utveckla arbetshälsan- och välmående och att samarbeta. Rekryteringen av personal till Hjärtsjukhuset koordineras av HR-chefen, som fungerar i samarbete med enhetschefer och förmän.

Anställningsförmåner

Vid sidan om ett meningsfullt och intressant arbete erbjuder vi våra arbetare bland annat följande förmåner:

  • Flexibla arbetstider
  • Hjälp med barnvård
  • Möjlighet till att utbilda sig och studera vid sidan om arbetet
  • Möjlighet till forskning och undersökning
  • Stöd för arbetsplatsmat
  • Arbetsresestöd/ parkeringsförmån
  • Möjlighet till arbetsrotation
  • Arbetshälsovårdsverksamhet och Kunnossa 55 -programmet för att ta vara på hälsan och att orka på jobbet

Vad våra anställda sagt om oss

”Vi har en god arbetsmiljö. Jag upplever att Hjärtsjukhuset som en arbetsgivare uppskattar var och ens arbetsinsats. Alla har dessutom en verklig vilja att hjälpa patienter.”

”Jag upplever mitt arbete som meningsfullt och värdefullt. På Hjärtsjukhuset kan jag göra ett jobb som jag anser att är viktigt.”

”Att få direkt feedback från patienterna har varit bra. När du möter andra hjärtligt, får du också tillbaka från det.”

”Vi har en human organisation samt goda förmän. Allas mål är att verka för patientens bästa.”