Konsul­teringstjänster

Sydänsairaalan rakennus Taysin alueella

Konsul­teringstjänster för professionella inom hälsovården

Vi erbjuder konsultering för professionella inom hälsovården gällande de mest förekommande hjärtsymptomen och dess vård. Som en professionell inom hälsovården kan du snabbt ta kontakt med våra sakkunniga gällande dessa ärenden. Telefonnummer för patienter och anhöriga hittar du på Anstalter-fliken.

Kardiologisk konsultering

Den allmänna konsulteringen inom kardiologin ansvaras av den dejourerande kardiologikonsulten. Alla brådskande telefonkonsulteringar ska i första hand riktas till den personen.

Tel. 03 311 64 410
Betjäningstid: 24/7

Konsultering av kardiologiska nödfall under dejourstid

Den kardiologiska PCI-dejouren är menad för kardiologiska nödfall:

 • ST-höjningsinfarkt (primär eller räddnings PCI)
 • Livshotande rytmstörningar
 • Kardiogen chock
 • En resande aortas dissektion, i fall det krävs en kardiologs ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Klaff-katastrof (endokardit)
 • Misstänkt hjärttamponad eller annan situation som kan kräva perikardpunktion
 • Specialkunnande genom dejour för problem med pacemaker/ICD

Tel. 03 311 69 054
Betjäningstid: 24/7

Hjärtinfarkt utan ST-höjning

Vi eftersträvar att ha kranskärlens angiografi gjord inom 24 h, så att konsulteringen kan skötas huvudsakligen under tjänstetid eller dagtid under veckoslut.

Tel. 03 311 69 054

ST-höjningsinfarkt patient för omedelbar ballongvidgningsvård

Före samtal hoppas vi att EKG skickats enligt lokalt överenskommet sätt antingen via e-post eller via EKG Fimlab.

Tel. 03 311 69 054
(Fax 03 3596 600)
Betjäningstid: 24/7

Konsultering om hjärt- och thoraxkirurgi

Vi rekommenderar dig att vara i kontakt med oss på konsulteringstjänstnumret för hjärt- och thoraxkirurgi i följande situationer:

 • Organisering av vård för patienter i behov av brådskande hjärtkirurgi som undersökts i andra regionalsjukhus
 • Svåra trauman kring bröstkorgen
 • Patienter i behov av brådskande kirurgisk vård för bröstkorgsområdet under dejourstid: hjärtat, torakalaorta, andra intratorakalådror, lungor och luftrör, matstrupen, diafragman, och bröstkorgsväggen
 • Dagtid konsulteringstjänst för patienter i behov av icke-brådskande vård

Tel. 03 311 64 606 under tjänstetid och 050 564 4806 under dejourstid
Betjäningstid: 24/7

Konsultering gällande hjärtanestesiologi och intensivvård

Förfrågningar om hjärtanestesiologin under tjänstetid, tel. 03 311 69 310
Dejourstid om hjärtanestesiologi i form av telefonkonsultering, kl. 15 framåt under veckoslut och helgdagar, tel. 050 407 2341