Patientens avsändning

Suojavaatteisiin pukeutuneet sairaanhoitaja ja kardiologi valmistautuvat sydänpotilaan sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen Sydänsairaala Novan toimenpidesalissa.

Hur patienter sänds till Hjärtsjukhuset

Hjärtsjukhuset producerar riksomfattande tjänster för hjärtsjukdomar och specialiserad vård. Oavsett boendeort är det möjligt att få vård via valfriheten av en remiss given av en hälsocentrals-, sjukhus-, arbetshälsovård- eller privatläkare.

Anvisningar för remiss

För en icke-hastad specialsjukvård krävs alltid en remiss. Från remissen bör det framstå patientens information för att kunna specificera akut vårdbehov. Från remissen bör det komma fram följande saker:

  • Varför patienten skickas till specialsjukvården
  • Vilka undersökningar, vilken vård har genomförts före remissens inskickning till Hjärtsjukhuset
  • Fri loggtext om varför patienten använder sin rätt för vårdplats och valfrihet
  • Resultat från gjorda undersökningar och laboratorieprov (skild bilaga)

Det eftersträvas alltid respons för remissen. Mer detaljerad information kan tillfrågas redan under remissförfarandet.

Tays Hjärtsjukhus

Kardiologisk

Elektronisk remiss:
Institut kod: 60776
Verksamhetssällen: SDKARY
Spesialicering: 10K

Tays Hjärtsjukhus
PL 2000, 33521 Tammerfors

Hjärt- och thoraxkirurgisk

Elektronisk remiss:
Institut kod: 60776
Verksamhetssällen: SDKIPO
Spesialicering: 20R

Tays Hjärtsjukhus
PL 2000, 33521 Tammerfors

Nova Hjärtsjukhus (Jyväskylä)

Elektronisk remiss:
Institut kod: 40302
Verksamhetssällen: SDNAV
Spesialicering: 10K

Nova Hjärtsjukhus
Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä

Tavastehus Hjärtsjukhus

Elektronisk remiss:
Institut kod: 3103
Spesialicering: 10K

Tavastehus Hjärtsjukhus
Ahvenistontie 20,  13530 Tavastehus

Uppfyllandet av kriterierna för mottagande av nationell vård

Fäst uppmärksamhet vid utarbetandet av remissen att kriterierna för mottagande av nationell vård gäller. För patientens del är det beklagligt i fall vården fördröjer pga. bristfällig information eller om en operation inte blir av för att operationskriterierna inte uppfylls.