array(0) { }

Patientens avsändning

Hur patienter sänds till Hjärtsjukhuset

Hjärtsjukhuset producerar riksomfattande tjänster för hjärtsjukdomar och specialiserad vård. Oavsett boendeort är det möjligt att få vård via valfriheten av en remiss given av en hälsocentrals-, sjukhus-, arbetshälsovård- eller privatläkare.

Anvisningar för remiss

För en icke-hastad specialsjukvård krävs alltid en remiss. Från remissen bör det framstå patientens information för att kunna specificera akut vårdbehov. Från remissen bör det komma fram följande saker:

  • Varför patienten skickas till specialsjukvården
  • Vilka undersökningar, vilken vård har genomförts före remissens inskickning till Hjärtsjukhuset
  • Fri loggtext om varför patienten använder sin rätt för vårdplats och valfrihet
  • Resultat från gjorda undersökningar och laboratorieprov (skild bilaga)

Det eftersträvas alltid respons för remissen. Mer detaljerad information kan tillfrågas redan under remissförfarandet.

Helsingfors Hjärtsjukhus

Elektronisk remiss:
Institut kod: 60824
Verksamhetssällen: SDASSH
Spesialicering: 10K

På fax: 09 694 0128

Per post: Helsingfors Hjärtsjukhus
Länsisatamankatu 16,  00180 Helsingfors

Tays Hjärtsjukhus

Kardiologisk

Elektronisk remiss:
Institut kod: 60776
Verksamhetssällen: SDKARY
Spesialicering: 10K

På fax: 03 311 64157

Per post: Tays Hjärtsjukhus
PL 2000, 33521 Tammerfors

Hjärt- och thoraxkirurgisk

Elektronisk remiss:
Institut kod: 60776
Verksamhetssällen: SDKIPO
Spesialicering: 20R

På fax: 03 311 65045

Per post: Tays Hjärtsjukhus
PL 2000, 33521 Tammerfors

Tavastehus Hjärtsjukhus

Elektronisk remiss:
Institut kod: 3103
Spesialicering: 10K

Per post: Tavastehus Hjärtsjukhus
Ahvenistontie 20,  13530 Tavastehus

Uppfyllandet av kriterierna för mottagande av nationell vård

Fäst uppmärksamhet vid utarbetandet av remissen att kriterierna för mottagande av nationell vård gäller. För patientens del är det beklagligt i fall vården fördröjer pga. bristfällig information eller om en operation inte blir av för att operationskriterierna inte uppfylls.