Samhällelig påverkan

Hjärtsjukhuset som ett samhälleligt företag

För Hjärtsjukhuset är en samhällelig företagsamhet ansvarsfullt arbete, kvalitativ vård, utbildning och forskning samt en kundcentrerad approach till hälsovårdens utveckling. Vår viktigaste uppgift är att trygga en smidig och kvalitativ vård för våra patienter.

100 procent finländsk, en ansvarsfull aktör

För oss är samhällelig företagsamhet lika med öppenhet i verksamheten och påvisningen av samhällelig påverkan. För oss är det viktigt att vi igenkänns som ett 100 procent finländsk, ansvarsfull sjukhus.

Tryggandet av en effektiv och kostnadseffektiv patientvård

Enligt vår bolagsordning är vår viktigaste målsättning för verksamheten tryggandet av en effektiv och kostnadseffektiv patientvård. Genom att sätta patienten i fokus för verksamheten garanteras mänsklighet, bättre välmående och samhälleliga resurser sparas genom en rättvald vård som påbörjats i god tid.

Den offentliga sjukvårdens utvecklingsverksamhet

Samhällelig påverkan är också ett aktivt utvecklingsarbete för oss. Vi är med och utvecklar den offentliga sjukvården genom hälsovårdslagen till ett mer kundcentrerat och kvalitativt håll. Vi vill fungera som förebilder i hur smarta verksamhetsmodeller i företagsform kan samtidigt jobba i specialsjukvården och göra den offentliga hälsovården mera effektiv, kvalitativ och lönsam.

Våra anställdas välmående är grunden till vår utveckling

Grunden för en god verksamhet är ett aktivt upprätthållande av arbetshälsan. Dess utveckling möjliggörs av en god och kompetent personal och toppteam som sköter om patienterna. Arbetshälsa- och välmående upprätthålls genom samarbete mellan arbetstagarna och arbetsgivarna.

Hjärtsjukhuset mottog kollektivmärket Ett samhälleligt företag

År 2016 tilldelades Hjärtsjukhuset kollektivmärket Ett samhälleligt företag av Förbundet för Finländskt Arbete. Märket tilldelas företag vars första prioritet är att lösa samhälleliga eller ekologiska problem och som använder minst hälften av sin vinst till att stöda detta. Det är också viktigt att påvisa verksamhetens öppenhet och samhälleliga påverkan.