Tjänster till beställare

Lähi­kar­dio­logia-tjänsten

Genom Lähikardiologia-konsultationstjänsten undersöker och vårdar Hjärtsjukhusets kardiolog i beställarens utrymmen. Ytterligare ansvarar vi för den behövliga utrustningen vid hjärtundersökningar.

Förmåner för beställare

Lähikardiologia-tjänsten möjliggör flera förmåner för våra beställare

  • Effektivare användning av patientens initiala data vid bedömning av vård och planering av fortsatt vård
  • Effektivare vårdperioder och förbättring av kostnadseffektiviteten
  • Förminskning av överlappningar
  • Bashälsovård och specialistsjukvårdens bättre och närmare samarbete
  • Friktionsfri vårdperiod
  • Förbättring av kundbelåtenhet
  • Förmåner för hjärtpatienter

För patienten minskar Lähikardiologia-tjänsten resande och avgifter relaterade till det, eftersom kardiologens mottagningstjänster, hjärtats basundersökningar och kontrollerna erbjuds i ens egna hälsovårdscentrals operationsenhet. Den respons som kommit från tjänsten har varit mycket positiv och serviceområdens kundbelåtenhet har märkbart förbättrats.