Tjänster till beställare

Lähi­kar­dio­logia-tjänsten

Genom Lähikardiologia-konsultationstjänsten undersöker och vårdar Hjärtsjukhusets kardiolog i beställarens utrymmen. Ytterligare ansvarar vi för den behövliga utrustningen vid hjärtundersökningar.

Förmåner för beställare

Lähikardiologia-tjänsten möjliggör flera förmåner för våra beställare

 • Effektivare användning av patientens initiala data vid bedömning av vård och planering av fortsatt vård
 • Effektivare vårdperioder och förbättring av kostnadseffektiviteten
 • Förminskning av överlappningar
 • Bashälsovård och specialistsjukvårdens bättre och närmare samarbete
 • Friktionsfri vårdperiod
 • Förbättring av kundbelåtenhet
 • Förmåner för hjärtpatienter

För patienten minskar Lähikardiologia-tjänsten resande och avgifter relaterade till det, eftersom kardiologens mottagningstjänster, hjärtats basundersökningar och kontrollerna erbjuds i ens egna hälsovårdscentrals operationsenhet. Den respons som kommit från tjänsten har varit mycket positiv och serviceområdens kundbelåtenhet har märkbart förbättrats.

Kardiologerna som via denna tjänst är anträffbara, har service på följande orter:

 • Tammerfors
 • Pirkkala
 • Nokia
 • Ylöjärvi
 • Sastamala