Avgifter för remisspatienter

Sydämen pienoismalli vastaanoton pöydällä

I fall du kommer till Hjärtsjukhusets vård med remiss från en läkare, betalar du poliklinik- och dagvårdsavgiften enligt den normala offentliga prissättningen.

Avgifter i Birkalands sjukvårdsdistrikt (Tammerfors, Hatanpää och Valkeakoski Hjärtsjukhuset)

Avgifter i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (Hjärtsjukhuset Nova, Jyväskylä)

Avgifter i Tavastland sjukvårdsdistrikt (Tavastehus och Riihimäki Hjärtsjukhuset)

Kunden är ansvarig för att ta hand om uppföljningen av betalningarna och att föra vidare informationen från en vårdplats till en annan.

Frikort

Frikortet gäller till utgången av samma kalenderår. Under frikortets giltighetstid debiteras du inte inom poliklinikbesök och dagkirurgi. Läs mera: Avgiftstak för hälso- och sjukvården

Minskning eller avbokning av avgiften

Vi granskar avgiften när din betalningsförmåga eller omständigheter har ändrats väsentligt. Vi efterskänker avgiften eller minskar den om avgiften äventyrar din uppehälle. En minskning eller annullering av kundavgiften kan ansökas med en ansökan om betalningsundantag. Ansökan måste göras inom 30 dagar efter fakturadatumet.

Reseersättningar

FPA betalar (oftast enligt det mest förmånliga resesättet) ersättning för resor till sjukhus eller rehabilitering.

Läs mer (FPA)

Sjukdagspenning

Mer info gällande sjuktidens socialförsäkring fås från avdelningens socialarbetare samt bl.a. från FPA och fackförbundens arbetslöshetskassa.

Läs mer (FPA)

Hemtjänster som stöd för återhämtningen

Hemtjänsterna som ordnas av kommunen inköps på begäran, och ytterligare hemtjänster erbjuds av många privata tjänsteproducenter och föreningar. Vid behov kan ni vara i kontakt med avdelningens socialarbetare eller även direkt med tjänsteproducenten.

Läkemedelskostnader

Läs mer (FPA)