Coronavirusläget (COVID-19)

På grund av det internationella coronavirusläget (COVID-19) begränsar Hjärtsjukhuset mottagandet av inhemska och utländska gäster. Begränsningen berör även patienter som varit utomlands.

Det är viktigt att patienterna inte kommer till tidsbeställningsmottagningarna eller till något ingrepp om de har symtom på någon infektionssjukdom. I sjukdomsfall bör man vara i direkt kontakt med ifrågavarande poliklinik.

Anvisningar till besökare

Hjärtsjukhuset tillåter patienternas anhöriga att besöka med följande villkor:

  • Besök endast sjukhuset med god hälsa! Besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion (till exempel nysningar, halsont).
  • Vi rekommenderar att du bär en ansiktsmask när du besöker sjukhuset.
  • Besökaren ska använda handdesinfektionsmedel då hen kommer till sjukhuset, avdelningen och patientrummet samt när hen åker därifrån .
  • Minimera kontakterna och kom ihåg att hålla 2 meters säkerhetsavstånd.

Du kan också hålla kontakt med din närstående per telefon. Att använda mobiltelefon är inte förbjudet på våra avdelningar.

Förfrågningar gällande tidsbokningar till privatmottagningen tfn +358 (0)50 573 6875.