array(0) { }

Coronavirusläget (COVID-19)

På grund av det internationella coronavirusläget (COVID-19) begränsar Hjärtsjukhuset mottagandet av inhemska och utländska gäster. Begränsningen berör även patienter som varit utomlands.

Anvisningar till besökare

Hjärtsjukhuset tillåter patienternas anhöriga att besöka med följande villkor:

  • Ett besök är inte tillåtet om besökaren har återvänt från utlandet inom två veckor eller på annat sätt har placerats i karantän.
  • Besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion (till exempel nysningar, halsont).
  • Besök av högst två personer åt gången. Rekommenderad längd för besöket är 30 minuter.
  • Besökaren ska använda handdesinfektionsmedel då hen kommer till sjukhuset, avdelningen och patientrummet samt när hen åker därifrån .

Du kan hålla kontakt med din närstående per telefon. Att använda mobiltelefon är inte förbjudet på våra avdelningar.

Förfrågningar gällande tidsbokningar till privatmottagningen tfn +358 (0)50 573 6875.