Coronavirusläget (COVID-19)

Anvisningar till besökare

Hjärtsjukhuset tillåter patienternas anhöriga att besöka med följande villkor:

  • Besök endast sjukhuset med god hälsa!
  • Besökaren ska använda handdesinfektionsmedel då hen kommer till sjukhuset, avdelningen och patientrummet samt när hen åker därifrån .
  • Minimera kontakterna och kom ihåg att hålla 2 meters säkerhetsavstånd.

Du kan också hålla kontakt med din närstående per telefon. Att använda mobiltelefon är inte förbjudet på våra avdelningar.

Förfrågningar gällande tidsbokningar till privatmottagningen tfn 050 573 6875.