array(0) { }

Coronavirusläget (COVID-19)

På grund av det internationella coronavirusläget (COVID-19) begränsar Hjärtsjukhuset mottagandet av inhemska och utländska gäster. Begränsningen berör även patienter som varit utomlands.

Det är viktigt att patienterna inte kommer till tidsbeställningsmottagningarna eller till något ingrepp om de har symtom på någon infektionssjukdom. I sjukdomsfall bör man vara i direkt kontakt med ifrågavarande poliklinik.

Anvisningar till besökare

Hjärtsjukhuset tillåter patienternas anhöriga att besöka med följande villkor:

  • Ett besök är inte tillåtet om besökaren har återvänt från utlandet inom två veckor eller på annat sätt har placerats i karantän.
  • Vi rekommenderar att du bär en ansiktsmask när du besöker sjukhuset.
  • Besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion (till exempel nysningar, halsont).
  • Besök av högst två personer åt gången. Rekommenderad längd för besöket är 30 minuter.
  • Besökaren ska använda handdesinfektionsmedel då hen kommer till sjukhuset, avdelningen och patientrummet samt när hen åker därifrån .

Du kan hålla kontakt med din närstående per telefon. Att använda mobiltelefon är inte förbjudet på våra avdelningar.

Förfrågningar gällande tidsbokningar till privatmottagningen tfn +358 (0)50 573 6875.