array(0) { }

Hjärtsjukhuset i siffror

Sydänsairaalan ja Taysin päärakennuksen etupiha

Hjärtsjukhuset i siffror

Hjärtsjukhuset tjänster består av: undersökningar av hjärtsjukdomar, planering och genomföring av vård samt uppföljning av vård. Våra patienter vårdas av 700 proffs från vårdbranschen.

 

Tammerfors 2020

 

januari – decemberst.
Angiografier3 292
Kranskärlens ballongvidgningar1 304
Pacemakerinstalleringar1 514
Rytmstörningsundersökningar och ablationsvård946
Öppna hjärtoperationer664
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer474

 

januari – decemberst.
Vårddagar41 913
Vårdperioder10 775
Öppenvårdsbesök och konsultationer57 505

 

Helsingfors 2020

 

januari – decemberst.
Angiografier436
Kranskärlens ballongvidgningar53
Pacemakerinstalleringar19

 

januari – decemberst.
Vårddagar473
Vårdperioder473
Öppenvårdsbesök och konsultationer4 576

 

Tavastehus 2020

 

januari – decemberst.
Angiografier710
Kranskärlens ballongvidgningar176
Pacemakerinstalleringar205

 

januari – decemberst.
Vårddagarinformation saknas
Vårdperioder1 069
Öppenvårdsbesök och konsultationer16 500