array(0) { }

Hjärtsjukhuset i siffror

Hjärtsjukhuset i siffror

Hjärtsjukhuset tjänster består av: undersökningar av hjärtsjukdomar, planering och genomföring av vård samt uppföljning av vård. Våra patienter vårdas av 500 proffs från vårdbranschen.

 

Tammerfors 2018

 

januari – decemberst.
Angiografier2850
Kranskärlens ballongvidgningar1120
Pacemakerinstalleringar1245
Rytmstörningsundersökningar och ablationsvård778
Öppna hjärtoperationer587
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer481

 

januari – decemberst.
Vårddagar31 931
Vårdperioder9143
Öppenvårdsbesök och konsultationer53 043

 

Helsingfors 2018

 

januari – decemberst.
Angiografier462
Kranskärlens ballongvidgningar108
Pacemakerinstalleringar (oktober–december)10

 

januari – decemberst.
Vårddagar600
Vårdperioder531
Öppenvårdsbesök och konsultationer2832

 

Tavastehus 2018

 

januari – decemberst.
Angiografier529
Kranskärlens ballongvidgningar161
Pacemakerinstalleringar252

 

st.
Vårddagarinformation saknas
Vårdperioderinformation saknas
Öppenvårdsbesök och konsultationerinformation saknas