Hjärtsjukhuset i siffror

Hjärtsjukhuset i siffror

Hjärtsjukhuset tjänster består av: undersökningar av hjärtsjukdomar, planering och genomföring av vård samt uppföljning av vård. Våra patienter vårdas av över 400 proffs från vårdbranschen.

 

Tammerfors 2018

 

januari – novemberst.
Angiografier2670
Kranskärlens ballongvidgningar1033
Pacemakerinstalleringar1133
Rytmstörningsundersökningar och ablationsvård721
Öppna hjärtoperationer533
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer441

 

januari – novemberst.
Vårddagar29 228
Vårdperioder8404
Öppenvårdsbesök och konsultationer49146

 

Helsingfors 2018

 

januari – novemberst.
Angiografier447
Kranskärlens ballongvidgningar107
Pacemakerinstalleringar8

 

januari – novemberst.
Vårddagar584
Vårdperioder515
Öppenvårdsbesök och konsultationer2649

 

Tavastehus 2018

 

januari – novemberst.
Angiografier496
Kranskärlens ballongvidgningar154
Pacemakerinstalleringar231

 

st.
Vårddagarinformation saknas
Vårdperioderinformation saknas
Öppenvårdsbesök och konsultationerinformation saknas