Hjärtsjukhuset i siffror

Sydänsairaalan ja Taysin päärakennuksen etupiha

Hjärtsjukhuset i siffror

Hjärtsjukhuset tjänster består av: undersökningar av hjärtsjukdomar, planering och genomföring av vård samt uppföljning av vård. 

Tammerfors 2021

januari – decemberst.
Angiografier3 541
Kranskärlens ballongvidgningar1 457
Pacemakerinstalleringar1 572
Rytmstörningsundersökningar och ablationsvård1 003
Öppna hjärtoperationer600
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer500

 

januari – decemberst.
Vårddagar41 495
Vårdperioder10 557
Öppenvårdsbesök och konsultationer54 399

 

Tavastehus 2021

januari – decemberst.
Angiografier737
Kranskärlens ballongvidgningar207
Pacemakerinstalleringar234

 

januari – decemberst.
Vårddagar4 231
Vårdperioder1 141
Öppenvårdsbesök och konsultationer