array(0) { }

Hjärtsjukhuset i siffror

Sydänsairaalan ja Taysin päärakennuksen etupiha

Hjärtsjukhuset i siffror

Hjärtsjukhuset tjänster består av: undersökningar av hjärtsjukdomar, planering och genomföring av vård samt uppföljning av vård. Våra patienter vårdas av 500 proffs från vårdbranschen.

 

Tammerfors 2019

 

januari – decemberst.
Angiografier3093
Kranskärlens ballongvidgningar1288
Pacemakerinstalleringar1416
Rytmstörningsundersökningar och ablationsvård870
Öppna hjärtoperationer602
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer541

 

januari – decemberst.
Vårddagar38 922
Vårdperioder10 376
Öppenvårdsbesök och konsultationer56 618

 

Helsingfors 2019

 

januari – decemberst.
Angiografier423
Kranskärlens ballongvidgningar74
Pacemakerinstalleringar19

 

januari – decemberst.
Vårddagar471
Vårdperioder469
Öppenvårdsbesök och konsultationer3203

 

Tavastehus 2019

 

januari – decemberst.
Angiografier539
Kranskärlens ballongvidgningar178
Pacemakerinstalleringar251

 

st.
Vårddagarinformation saknas
Vårdperioderinformation saknas
Öppenvårdsbesök och konsultationerinformation saknas