Hjärtsjukhusets introduktion

Hoitaja ja potilas toimenpideosastolla

Hjärtsjukhuset är ett sjukhus som specialiserat sig på hjärtvård. På Hjärtsjukhuset får du kvalitativ vård och hjärtlig service.

För oss är det viktigt att du som patient får en smidig, pålitlig och trygg vårderfarenhet. Vår uppgift är att trygga våra patienters hjärthälsa och heltäckande välmående.

Oavsett hemort i Finland är du välkommen som patient

Till oss kan du som patient komma från hela Finland oavsett hemkommun genom att använda dig av valfriheten. Som ett offentligt sjukhus kan vi erbjuda undersökningar och vård enligt den offentliga sektorns prissättning. Lagen om patientens valfrihet möjliggör att patienten, i samarbete med den utskickande läkaren, kan välja sin vårdplats inom specialsjukvården.

Ett mångprofessionellt hjärtteam för dig

Hjärtpatienterna vårdas av 700 proffs inom kardiologi och hjärt- och thoraxkirurgi. Vi gör vårt jobb i mångprofessionella vårdteam så att vi kan erbjuda en smidig, effektiv och trygg vård.

Våra läkare och skötare håller reda på att den information du får är begriplig och att du kan påverka beslutsfattandet gällande din vård. På Hjärtsjukhuset garanteras du en smidig vårdperiod från diagnosen till rehabiliteringen.

Verksamhet som ett samarbete av fem inrättningar

Hjärtsjukhuset är verksamt i Tammerfors, Jyväskylä, Valkeakoski, Tavastehus och Riihimäki. Tack vare inrättningarnas samarbete kan vi erbjuda våra kunder ett brett urval av kvalitativ hjärtvård, från diagnosen till krävande hjärtoperationer och rehabiliteringen.

En föregångare inom den offentliga hälsovården

Hjärtsjukhuset är ett sjukhus som kombinerar en verksamhetsmodell som gör det till både ett offentligt och ett privat sjukhus. Vi vill vara ett modellexempel på att också offentlig sjukvård kan fungera smidigt, effektivt och kvalitativt – det tjänar patienten i första hand.

Hjärtsjukhuset hör till Birkalands sjukvårdsdistrikts samkommunskoncern och fungerar som bolagsenligt. Bolaget ägs av Birkalands, Mellersta Finlands och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikts samkommuner.

Kollektivmärket Ett samhälleligt företag till Hjärtsjukhuset

År 2016 tilldelas Hjärtsjukhuset kollektivmärket Ett samhälleligt företag av Förbundet för Finländskt Arbete. Märket tilldelas företag vars första prioritet är att lösa samhälleliga eller ekologiska problem, och som använder minst hälften av sin vinst till att stöda detta. För oss är samhälleligt företagande öppenhet i verksamheten och påvisande av samhälleligt engagemang. För oss är det viktigt att vi identifieras som ett 100 procent finländsk, ansvarstagande aktör.