Hjärtsjukhusets privatmottagningar

Den heltäckande hjärtvårdens serviceval till privatpatienter

Hjärtsjukhuset erbjuder ett brett urval av kvalitativa vård- och undersökningsbehandlingar också till privatpatienter.

Hjärtsjukhusets tjänster för privatmottagning möjliggör en lätt och snabb tillgång till mottagning med hjärtvårdens mest kunniga proffs – till varje patient är det möjligt att strukturera en individuell vårdplan med alla nödvändiga behandlingar både raskt och smidigt.

Till privatmottagningen kan vem som helst söka sig till som är över 16 år i ärenden gällande hjärtsjukdomar.

Via privatmottagningen till den kvalitativa fortsatta vården

Våra privatmottagningar finns i Tammerfors och i Jyväskylä. Via båda privatmottagningar är det möjligt att vid behov, med läkarens remiss, komma för behandling som privatpatient eller som den offentliga sektorns patient genom att använda sin valfrihet.

Hjärtvårdens professionella specialistläkare

Tjänstekvaliteten garanteras av hjärtvårdens sakkunniga specialistläkare, som patienterna vid behov kan själva välja ut ur alternativen.

Våra specialistläkare har sina egna specialkompetensområden, men alla hjärtläkare undersöker och vårdar alla hjärtsymptom eller -sjukdomar. Du kan bekanta dig noggrannare med specialkompetensområden här.

När lönar det sig att boka tid?

Vi rekommenderar att du är i kontakt med privatmottagningen, i fall du har:

  • hjärtsymptom (bröstsmärta, andnöd, rytmstörningskänningar), som känns konfunderande
  • du misstänker hjärtsjukdom och vill att saken utreds
  • du har diagnostiserats med en hjärtsjukdom och du vill ha en hjärtläkares åsikt om den bästa möjliga vården
  • du har diagnostiserats med en sjukdom i hjärt-kärlsystemet och du vill ha en hjärtläkare till din egenläkare som följer med ditt tillstånd regelbundet

Boka tid för specialistläkare inom hjärtsjukdomar

Tammerfors privatmottagning, kontakt

Jyväskylä (Nova) privatmottagning, kontakt