Hur kommer jag till vården

Vård på Hjärtsjukhuset oavsett hemkommun

Hjärtsjukhuset har verksamhet i Tammerfors, Jyväskylä, Valkeakoski, Tavastehus och Riihimäki. Du har möjligheten att komma på vård till Hjärtsjukhuset som patient antingen via den offentliga eller den privata sektorn. Även patienter från andra orter kan välja Hjärtsjukhuset som sin vårdplats genom valfriheten.

Till vården som patient inom den offentliga sektorn

Som patient inom den offentliga sektorn behöver du en remiss skriven av t.ex. en läkare från din hälsocentral eller arbetshälsoläkare. När din läkare har konstaterat att dina hjärtsymptom behöver fortsatt vård, kan du fråga läkaren att skriva en remiss till Hjärtsjukhuset. Om du väljer att komma till Hjärtsjukhuset som en patient genom den offentliga sektorn, kommer du endast att betala poliklinik- och vårdavgifter i enlighet med de offentliga avgifterna.

Avgifter för remisspatienter

Till vården som patient inom den privata sektorn

Du kan också söka dig till våra privatmottagningar som finns i Tammerfors och Jyväskylä. Som privatpatient ansvarar du för bekostnaderna själv, i fall du inte t.ex. har en tillämplig sjukkostnadsförsäkring som täcker vårdens kostnader delvis eller helt och hållet. Efter det första mottagningsbesöket, i fall läkaren konstaterar att det är väsentligt, har du möjligheten att komma på fortsatt behandling som patient för den offentliga sektorn.

Patient genom specialsjukvårdens valfrihet

Lagen om patientens valfrihet ger patienter mera valmöjligheter också inom specialsjukvården. I praktiken betyder det att patienten själv får välja vårdplats inom specialsjukvården i samråd med en vårdande läkare från vilken som helst stad. Bekanta dig med din valfrihet på adressen: www.valinnanvapaus.fi/