Kvalitetsresultat och kundbelåtenhet

Kundbelåtenhet

En god kundbelåtenhet är Hjärtsjukhusets centrala mål. Vi följer kvaliteten av kundbetjäningen på poliklinikerna och på bäddavdelningarna genom tjänstemätare.

Tammerfors 2021

Hur sannolikt skulle du rekommendera Hjärtsjukhuset till en vän?
Väldigt sannolikt (NPS) 96

Tavastehus 2021

Hur sannolikt skulle du rekommendera Hjärtsjukhuset till en vän?
Väldigt sannolikt (NPS) 93