array(0) { }

Kvalitetsresultat och kundbelåtenhet

Kundbelåtenhet

En god kundbelåtenhet är Hjärtsjukhusets centrala mål. Vi följer kvaliteten av kundbetjäningen på poliklinikerna och på bäddavdelningarna genom tjänstemätare.

Tammerfors, från tidsperioden oktober-december 2020

Hur sannolikt skulle du rekommendera Hjärtsjukhuset till en vän?
Väldigt sannolikt (NPS) 95

 

Hur nöjd är du med Hjärtsjukhuset på en skala 1–5?
Medeltal
Jag fick vård inom måttlig tid efter att ha fått beslut om vård4,71
Den vård jag fick var god4,93
Personalen behandlade mig väl4,94
Jag kände mig trygg under behandlingens gång4,91
Beslut gällande min vård gjordes i samråd med mig4,76
Den information jag fick av vården var begriplig4,81
Den vård jag fick mot smärta var god4,90
Totalt4,86

 

 

Helsingfors, från tidsperioden oktober-december 2020

Hur sannolikt skulle du rekommendera Hjärtsjukhuset till en vän?
Väldigt sannolikt (NPS) 96

 

Hur nöjd är du med Hjärtsjukhuset på en skala 1-5?
Medeltal
Jag fick vård inom måttlig tid efter att ha fått beslut om vård4,98
Den vård jag fick var god4,95
Personalen behandlade mig väl4,98
Jag kände mig trygg under behandlingens gång4,98
Beslut gällande min vård gjordes i samråd med mig4,95
Den information jag fick av vården var begriplig4,93
Totalt 4,96

 

 

Tavastehus, från tidsperioden oktober-december 2020

Hur sannolikt skulle du rekommendera Hjärtsjukhuset till en vän?
Väldigt sannolikt (NPS) 91

 

Hur nöjd är du med Hjärtsjukhuset på en skala 1-5?
Medeltal
Jag fick vård inom måttlig tid efter att ha fått beslut om vård4,59
Den vård jag fick var god4,92
Personalen behandlade mig väl4,97
Jag kände mig trygg under behandlingens gång4,90
Beslut gällande min vård gjordes i samråd med mig4,79
Den information jag fick av vården var begriplig4,81
Totalt 4,86