Remisspatienter

Du har möjligheten att komma till Hjärtsjukhusets undersökningar och vård av specialistläkare genom remiss från en hälsocentrals-, arbetshälsovårds-, sjukhus- eller privatläkare. Patienter från den offentliga sektorn betalar endast poliklinik- och vårddagsavgiften.

Remiss fås av läkaren

Den sändande läkaren gör en uppskattning om behovet för patientens fortsatta undersökning eller vård. När behovet har fastställts kan du be den vårdande läkaren att skriva en remiss för fortsatt undersökning eller vård till Hjärtsjukhuset. Vårdplatsen väljs alltid i samråd med den remissberedande läkaren.

Du betalar endast poliklinik- och dagvårdsavgiften

Som den offentliga sektorns patient för Hjärtsjukhuset, betalar du endast poliklinik- och vårddagsavgiften i enlighet med normal offentlig prissättning.

Avgifterna är i enlighet med lagarna och förordningarna för social- och hälsovårdens kundavgifter. Behandlingarna och operationerna genererar inte övriga kostnader för patienten. Avgifterna faktureras av Birkalands sjukvårdsdistrikts kommunbolag.

Avgifter för remisspatienter

Patient via specialsjukvårdens valfrihetsmöjlighet

Lagen om patientens valfrihet förser patienten med mera valfrihet också i specialsjukvården. I praktiken betyder det att patienten själv kan välja sin vårdplats inom specialsjukvården i samråd med en läkare i vilken som helst stad.

Mera information om valfriheten: tel. 03 311 64145 eller www.valinnanvapaus.fi eller info@sydansairaala.fi