array(0) { }

Tider till vården

Kyltti Sydänsairaalan rakennuksen seinässä

Helsingfors, februari 2021

Median (dagar)
Angiografi/Installering av pacemaker7,0

 

Tavastehus, februari 2021

Median (dagar)
Första besöket, polikliniken / Angiografi / Installering av pacemaker18,0

 

Tammerfors, februari 2021

Median (dagar)
Elektrofysiologiskt ingrepp48,0
Ablation av förmaksflimmer59,0
Angiografi70,0
Installering av pacemaker23,5
Kranskärlens bypass-operation9,0
Kateterburen aortaklaffimplantation26,5
Klaffoperation35,0
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer9,0
Första besöket, polikliniken31,0