array(0) { }

Tider till vården

Kyltti Sydänsairaalan rakennuksen seinässä

Helsingfors, september 2021

Median (dagar)
Angiografi/Installering av pacemaker8,5

 

Tavastehus, februari 2021

Median (dagar)
Första besöket, polikliniken / Angiografi / Installering av pacemaker17,0

 

Tammerfors, februari 2021

Median (dagar)
Elektrofysiologiskt ingrepp78,5
Ablation av förmaksflimmer95,0
Angiografi64,0
Installering av pacemaker17,0
Kranskärlens bypass-operation42,0
Kateterburen aortaklaffimplantation13,0
Klaffoperation51,0
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer18,0
Första besöket, polikliniken48,0