array(0) { }

Tider till vården

Kyltti Sydänsairaalan rakennuksen seinässä

Helsingfors, maj 2022

Median (dagar)
Angiografi/Installering av pacemaker4,0

 

Tavastehus, maj 2022

Median (dagar)
Första besöket, polikliniken / Angiografi / Installering av pacemaker26,0

 

Tammerfors, maj 2022

Median (dagar)
Elektrofysiologiskt ingrepp48,5
Ablation av förmaksflimmer75,5
Angiografi81,0
Installering av pacemaker36,0
Kranskärlens bypass-operation40,0
Kateterburen aortaklaffimplantation55,0
Klaffoperation40,0
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer13,0
Första besöket, polikliniken51,0