Tider till vården

Kyltti Sydänsairaalan rakennuksen seinässä

Tavastehus, oktober 2022

Median (dagar)
Första besöket, polikliniken / Angiografi / Installering av pacemaker36,0

 

Tammerfors, oktober 2022

Median (dagar)
Elektrofysiologiskt ingrepp50,0
Ablation av förmaksflimmer50,0
Angiografi84,0
Installering av pacemaker21,0
Kranskärlens bypass-operation19,0
Kateterburen aortaklaffimplantation59,0
Klaffoperation24,0
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer31,0
Första besöket, polikliniken58,5