array(0) { }

Tider till vården

Kyltti Sydänsairaalan rakennuksen seinässä

Helsingfors, december 2020

Median (dagar)
Angiografi/Installering av pacemaker10,0

 

Tavastehus, december 2020

Median (dagar)
Första besöket, polikliniken / Angiografi / Installering av pacemaker18,0

 

Tammerfors, december 2020

Median (dagar)
Elektrofysiologiskt ingrepp48,0
Ablation av förmaksflimmer58,0
Angiografi50,0
Installering av pacemaker27,0
Kranskärlens bypass-operation27,0
Kateterburen aortaklaffimplantation54,0
Klaffoperation30,0
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer18,0
Första besöket, polikliniken31,0