array(0) { }

Tider till vården

Kyltti Sydänsairaalan rakennuksen seinässä

Helsingfors, juli 2022

Median (dagar)
Angiografi/Installering av pacemaker2,0

 

Tavastehus, juli 2022

Median (dagar)
Första besöket, polikliniken / Angiografi / Installering av pacemaker28,0

 

Tammerfors, juli 2022

Median (dagar)
Elektrofysiologiskt ingrepp37,5
Ablation av förmaksflimmer57,0
Angiografi93,0
Installering av pacemaker31,0
Kranskärlens bypass-operation51,0
Kateterburen aortaklaffimplantation52,0
Klaffoperation56,0
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer19,0
Första besöket, polikliniken65,0