Tider till vården

Kyltti Sydänsairaalan rakennuksen seinässä

Tavastehus, oktober 2023

Median (dagar)
Första besöket, polikliniken / Angiografi / Installering av pacemaker27,0

 

Tammerfors, oktober 2023

Median (dagar)
Elektrofysiologiskt ingrepp27,0
Ablation av förmaksflimmer54,0
Angiografi66,0
Installering av pacemaker30,0
Kranskärlens bypass-operation60,0
Kateterburen aortaklaffimplantation34,0
Klaffoperation69,0
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer15,0
Första besöket, polikliniken52,0