Tider till vården

Kyltti Sydänsairaalan rakennuksen seinässä

Tavastehus, mars 2023

Median (dagar)
Första besöket, polikliniken / Angiografi / Installering av pacemaker31,0

 

Tammerfors, mars 2023

Median (dagar)
Elektrofysiologiskt ingrepp44,0
Ablation av förmaksflimmer51,0
Angiografi43,0
Installering av pacemaker41,0
Kranskärlens bypass-operation28,0
Kateterburen aortaklaffimplantation30,0
Klaffoperation45,0
Thoraxkirurgiska ingrepp och operationer13,0
Första besöket, polikliniken43,0