Vårdplats och valfrihet

Lagen om patientens valfrihet förser patienten med mera valfrihet också i specialsjukvården. I praktiken betyder det att patienten själv kan välja sin vårdplats inom specialsjukvården i samråd med en läkare i vilken som helst stad. Också hälsocentralen kan man välja fritt.

Hur går det till i praktiken?

Läkaren bestämmer om möjliga behov för fortsatta undersökningar och vård. När behovet är fastställt kan den vårdande läkaren skriva remiss för fortsatta undersökningar och vård. Läkaren och patienten kan tillsammans komma överens om vilket sjukhus patienten sänds till. På samma gång säkrar läkaren att det valda sjukhuset har det specialkunnande och expertis för den specifika vården. Patienten är ändå den person som kan välja sin vårdplats gällande specialsjukvården i fall patientens symptom förutsätter det.

Specialsjukvårdens valfrihet berör icke-brådskande undersökningar eller vård på sjukhuset. I fall den valda vårdplatsen har köer, vårdas patienterna enligt när remissen kommit in och enligt vårdens brådska.

I plötsliga fall av insjuknande får varenda en brådskande vård oberoende av sin hemort, i det närmaste sjukhuset där det finns sakkunnighet och beredskap för att vårda patienten.

När du söker dig till vården på Tammerfors universitetssjukhus, kan du komma för vård också till Hjärtsjukhuset. Remissen skrivs få till Tammerfors universitetssjukhus.

Avgifter

Din vård på Hjärtsjukhuset kostar dig lika mycket som det skulle kosta på din egna orts offentliga sjukhus. Avgifterna är i enlighet med lagarna och förordningarna om kundavgifter för social- och hälsovården. Behandlingen eller operationen kostar inte extra för patienten.

Avgifter för remisspatienter

Patienten i centrum

Hjärtsjukhuset publicerar information på sina webbsidor om tider till vården, kundbelåtenhet samt tillgängliga resultat från vårdundersökningar och -behandlingar.

Mera information om valfriheten: tel. 03 311 64145 eller info@sydansairaala.fi och www.valinnanvapaus.fi