Asiakaspalvelu 03 311 716

Naisen sydän ja sepelvaltimotauti

Pieni lapsi ja nainen leikkivät lattialla

Sydän- ja verisuoniperäiset sairaudet ovat kuolinsyissä suunnilleen yhtä yleisiä naisilla ja miehillä: ne kattavat noin kolmanneksen kaikista kuolemista. Naisten ja miesten välillä on kuitenkin eroa sekä oireissa sekä sairastavuudessa eri sydänsairauksiin.

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimotauti on yleisin sydänsairaus. Ennen vaihdevuosia se on selkeästi yleisempää miehillä, mutta vaihdevuosien jälkeen sairauden ilmentyminen naisilla lisääntyy. Naiset ovatkin tyypillisesti miehiä iäkkäämpiä sairastuessaan ja tästä syystä naiset ovatkin miehiä huonommassa asemassa.

Iän myötä ilmentyy muitakin sairauksia ja siksi sydänsairauden tunnistaminen on haastavampaa. Käytännössä sepelvaltimotauti alkaa oireilla naisilla n. 10 vuotta myöhemmin kuin miehillä. Muiden sairauksien ja myös iän aiheuttamat syyt tekevät oireista epämääräisempiä, ja tästä johtuen diagnoosi, hoito ja myös mahdolliset toimenpiteet viivästyvät.

Sepelvaltimotaudin tyypillisiä oireita ovat rintalastan takana oleva puristava kipu, joka säteilee kaulalle tai vasempaan käteen, ja rasitus pahentaa kipua. Varsinkin iäkkäämmillä naisilla oireena on kuitenkin tyypillisesti ahdistus ja epämääräinen kipu ylävartalolla tai vain väsymys ja hengenahdistus.

Sepelvaltimotaudin diagnoosi ja hoito

Jos epäillään sepelvaltimotautia, perinteisesti on suositeltu rasituskoetta kuntopyörällä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat hieman kyseenalaistaneet tutkimuksen luotettavuutta siihen liittyvien virheellisten tulosten takia. Nykyään suositellaan lisääntyvässä määrin sepelvaltimoiden tietokonekuvausta tai perinteistä varjoainekuvausta.

Jo ennen diagnoosiakin tulee tehdä lääkeainetestauksia, joista tärkeä on nitro. Kielen alle tai suuhun suihkutettu nitro auttaa vaivaan heti, jos oire johtuu sydämestä. Lääkitys laajentaa sydämen valtimoita ja mahdollistaa mahdollisimman hyvän verenkierron.

Kun sepelvaltimotauti on todettu, riskitekijöiden hoito ja siten taudin etenemisen esto on yhtä tärkeää sekä naisilla että miehillä. Mitkään hoidot eivät tautia paranna, vaan niiden tarkoitus on optimoida sydämen verenkierto, ja siksi taudin etenemisen estäminen riskitekijöiden minimoinnilla on erittäin tärkeää.

Riskitekijät

Sepelvaltimotaudin riskitekijöitä ovat kohonnut verenpaine, sokeritauti, kohonnut kolesteroli ja tupakointi sekä myös perinnöllisyys. Kohonneen verenpaineen esiintyminen on vuosien mittaan vähentynyt sekä miehillä että naisilla.

Sokeritauti on puolestaan lisääntynyt sekä miehillä että naisilla ja tämä liittyy usein painon nousuun. Sokeritauti on petollinen, joka tekee hiljalleen tuhoa eri elimissä, joten hyvä varhainen hoito ja painon pudotus auttavat ehkäisemään myös sepelvaltimotaudin etenemistä.

Tupakka on tärkeä riskitekijä ja tupakoivien miesten määrä on tasaisesti vähentynyt, mutta ikävä kyllä ei naisten. Sekä nuorten että iäkkäämpien naisten tupakointi on pysynyt suhteellisen vakiona yleisestä valistuksesta huolimatta.

Yhteenveto

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisiä. Varhainen diagnostisointi ja riskitekijöiden hyvä hoito ovat tärkeitä. Erityisesti tupakoinnin lopettaminen on tärkeää, kuten myös painon hallinta.

Lisäksi erityisesti naisilla työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen lisää stressiä, joka myös altistaa sydänsairauksille. Optimaalinen hoito on tärkeää sekä miehille että naisille!

Teksti: Katriina Aalto-Setälä, professori, kardiologian erikoislääkäri, Tays Sydänsairaala

Lue lisää

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimotaudin hoito