Asiakaspalvelu 03 311 716

Seksuaaliterveys on osa sydänpotilaan terveyttä

Pariskunta juoksulenkillä

Seksuaaliterveyden edistämisellä vahvistetaan muun muassa ihmisen itsetuntoa ja oman kehon arvostamista. On tärkeää nähdä meistä jokainen riittävänä ja hyväksyttävänä, juuri sellaisena kuin olemme. Seksuaaliterveyttä voidaan edistää sillä, että sydänsairauden hoitoon ja lääkkeisiin liittyen annetaan riittävästi tietoa, kuinka nämä asiat voivat vaikuttaa seksuaalitoimintoihin.

Seksuaalisuus ja sairastuminen

Seksuaalisuus käsitteenä on laaja. Siihen liittyvät mm. sukupuoli, sosiaaliset suhteet ja seksuaalinen suuntautuminen sekä elämämme arvot ja ihanteet. Tärkein asia on se, että seksuaalisuus ei katoa sairastumisen tai ikääntymisen myötä, vaan on läsnä koko elämän. Sen muoto voi vaihdella eri elämäntilanteiden mukaan.

Jokainen määrittelee ja ilmaisee seksuaalisuuttaan omalla tavallaan. Välillä se voi kadota kokonaan, mutta on löydettävissä aina uudelleen ja joskus löytämiseen voi tarvita ulkopuolista apua. Seksuaalisuudesta puhuminen sairastumisen yhteydessä auttaa tutkimusten mukaan sydänsairaita palamaan seksuaalisesti aktiiviseksi sekä voi vähentää pelkoja ja ahdistusta liittyen seksuaalisuuteen tai parisuhteeseen.

Sydänsairaus vaikuttaa monella tavalla

Tutkimusten mukaan sydänsairaus voi vaikuttaa seksuaalisuuteen monella tavoin: sairaus voi aiheuttaa esimerkiksi seksuaalista haluttomuutta, erektiohäiriöitä tai naisilla limakalvojen kuivuutta. Lisäksi sydänsairauden mielialaa alentava vaikutus tuo omia haasteita. Itsetunto voi muuttua sairastumisen myötä. Mahdolliset toimenpiteet saattavat aiheuttaa kehonkuvan muutoksia, jotka voivat vaikuttaa seksuaaliseen haluun sekä käsitykseen omasta seksuaalisuudesta.

Sopeutuminen sydänsairauteen vaatii aikaa sekä potilaalta että myös mahdolliselta kumppanilta. Sopeutumiseen voi auttaa keskustelu läheisten ja ystävien kesken. Kuulumisten kysyminen pitää yllä keskusteluyhteyttä ja avaa mielemme pohtimaan omia tuntemuksiamme niin mielessä kuin kehossa.

Apua fyysisen läheisyyden vahvistamiseksi

Fyysisen läheisyyden merkitys on suuri kaikille ihmisille, vaikka kumppania elämässämme ei olisi. Läheisyys ei tarkoita aina yhdyntää, vaan kosketusta ja lämpöä, mitä toisesta ihmisestä saamme. Meidän vartalossamme iho on suurin elin ja kosketuksella saamme aktivoitua mielihyvähormoneja. Vartalomme varastoi muistoja erilaisista kosketuksista ja kohtaamisista ja näiden merkitys on suuri iästä riippumatta. Naisten seksuaalista hyvinvointia voidaan edistää puhumalla, kuinka emättimen limakalvojen hyvä kunto parantaa omaa terveyttä liittymättä välttämättä yhdyntöihin. Limakalvot voivat ohentua monesta syystä.

Terveellisten elämäntapojen noudattaminen parantaa myös seksuaaliterveyttä. Riittävä uni ja stressinhallinta sekä riittävä liikunta voivat vaikuttaa suotuisasti erektioon. Erektiohäiriöiden vaikutus miehisyyden kokemiseen voi olla suuri. Seksuaalineuvonnassa näitä asioita käsitellään hyvin yleisesti ja etsitään apukeinoja.

Seksuaalineuvonta

Tampereella Sydänsairaala tarjoaa sydänpotilaille seksuaalineuvontaa. Ihmiset voivat kokea tulleensa autetuksi pelkästään sillä, että sydänsairaus- ja seksuaalisuusasioista puhutaan sekä kerrotaan, että haittavaikutuksia voi seksuaalisuuteen liittyen olla, mutta niihin voi saada apua. Sekin auttaa, että ihminen ei ole yksin ajatusten kanssa, vaan samoja mietteitä on monilla muillakin sydänsairailla.

Teksti: Eveliina Keskinen, seksuaalineuvoja ja sairaanhoitaja, Tays Sydänsairaala

Lue lisää

Seksuaalineuvonta Sydänsairaalassa

Sydänsairaalan asiantuntijavideo seksuaalineuvonnasta