Asiakaspalvelu 03 311 716

Sepelsuonien epämuodostumat ja äkkikuoleman vaara

Piirroskuva valtimosuonista ja sydämestä

Äkkikuolema saattaa olla sepelvaltimoiden poikkeavuuden ensimmäinen ilmentymä. Noin 10 – 20 % alle 35-vuotiaiden äkkikuolemista selittyy synnynnäisellä sepelvaltimoiden poikkeavuudella. Tämä harvinainen tilanne tulisi pitää mielessä, jos rasitukseen liittyy rintakipua, tajunnanmenetys tai rytmihäiriö.

Sepelsuonien poikkeavuuksien synty

Sepelvaltimoiden epämuodostumat kehittyvät sikiökauden varhaisvaiheessa heti suurten verisuonten valmistumisen jälkeen. Sepelvaltimoiden kehityshäiriöihin voi liittyä muitakin sydän- tai verisuonipoikkeavuuksia ja usein sepelsuonipoikkeavuuksia todetaan muiden synnynnäisten sydänsairauksien yhteydessä. Tarkasti ottaen ei tiedetä, miksi tämä kehityshäiriö sikiövaiheessa tapahtuu.

Jos sepelsuonisto on rakenteeltaan, kulkureitiltään tai kooltaan poikkeava, on olemassa vaara, että sen toimittama verenkierto ei ole sydänlihakselle riittävä. Riittämätön verenkierto voi aiheuttaa etenkin rasituksessa sydänlihaksen hapenpuutetta, joka puolestaan voi aikaansaada vakavan rytmihäiriön ja sydänpysähdyksen.

Millaisia poikkeavuuksia on olemassa?

Sepelvaltimopoikkeavuuksia on monenlaisia. Yhdellä tai kahdella nuorella sadasta voi olla sepelvaltimon jonkinlainen poikkeavuus, mutta valtaosa poikkeamista on harmittomia, eikä niihin liity suurentunutta kuolemanvaaraa. Tyypillisimpiä poikkeavuuksia ovat sepelvaltimon lähtö väärästä paikasta tai sepelvaltimofisteli. Sepelvaltimo voi lähteä väärältä puolelta aorttaa tai lähteä keuhkovaltimosta. Väärä kulkureitti voi vaikeuttaa verenvirtausta sepelvaltimossa. Sepelvaltimofistelillä taas tarkoitetaan verisuonten välille kehittynyttä pientä tunnelia tai verkostoa, jossa verisuonten välillä on poikkeava yhteys. Myös tämä rakenne häiritsee sepelvaltimon normaalia toimintaa.

Vakavia poikkeavuuksia on hyvin vähän, noin yhdellä tuhannesta. Näihin liittyvä äkkikuoleman vaara on vielä pienempi. Jos sepelvaltimo kulkee aortan ja keuhkovaltimon välissä, vasen sepelvaltimo lähtee keuhkovaltimosta tai sepelvaltimot ovat synnynnäisesti surkastuneet, on äkkikuoleman vaara olemassa. On mahdollista, että näiden vakavien sepelvaltimopoikkeavuuksien ensimmäinen oire on äkkikuolema, mutta usein potilaalla on ollut oireita rasituksessa. Rasituksen aikainen pyörtyminen tulee aina selvittää huolellisesti ja sen aiheuttajaksi tulee aina ensisijaisesti epäillä sydänperäistä syytä.

Miten sepelsuonien epämuodostuma havaitaan?

Synnynnäisten sepelvaltimopoikkeavuuksien toteaminen vaatii sydämen tietokonekuvauksen tai sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen. Sepelvaltimon poikkeava lähtöpaikka on mahdollista havaita jo sydämen kaikukuvauksessa,  erityisesti jos se tehdään ruokatorven kautta. Sydänfilmin tai sydämen kuuntelun perusteella sepelvaltimopoikkeavuutta ei yleensä ole mahdollista havaita. Tämän vuoksi terveiden oireettomien lasten seulonta sepelsuonipoikkeavuuksien löytämiseksi ei ole mahdollista.

Jos tutkimuksissa on todettu sepelvaltimon merkittävä poikkeavuus, vain hyvin kevyt liikunta on sallittua ennen tilanteen kirurgista korjausta. Onnistuneen leikkauksen jälkeen liikunta ilman rajoituksia on sallittua muutaman kuukauden kuluttua, mikäli lääkärin valvonnassa tehty rasituskoe sujuu normaalisti ja sydämen rakenne sekä toiminta on normaalia.

Teksti:  Pasi Lehto, kardiologian ylilääkäri, Tays Sydänsairaala

Lue lisää

Sydämen toiminnan arvioinnit ja seuranta