Asiakaspalvelu 03 311 716

Sepelvaltimon tukkeutuman aiheuttamat oireet ja hoito

Hoitajan ja potilaan kädet

Jos sepelvaltimo tukkeutuu äkillisesti, ei sydänlihas saa verta eikä happea. Hapenpuute aiheuttaa sydänlihaksen infarktin eli osittaisen kuolion. Hapenpuute tuntuu äkillisenä rintakipu- tai hengenahdistuskohtauksena.

Miehellä oire on usein puristava laaja-alainen rintakehällä tuntuva kipu, joka voi säteillä vasempaan yläraajaan, kaulalle tai leukaperiin. Henkeä voi ahdistaa ja iho on kylmän nihkeä. Naisella oire voi olla monimuotoisempi. Kipu voi olla terävää tai se voi puuttua ja ainut oire voi olla äkillinen hengenahdistus ja huonovointisuus. Olo tuntuu kuitenkin selkeästi sairaalta verrattuna muihin huonovointisuutta aiheuttaviin tilanteisiin.

Joskus sepelvaltimon tukoksen aiheuttama kipu voi tuntua ylävatsalla erityisesti, jos sydäninfarktialue on sydämen alaseinämässä. Pahoinvointi ja oksentelukin ovat sydäninfarktin yhteydessä tavallisia oireita. Vatsaperäisissä kivuissa vatsalla tuntuu yleensä kädellä tunnustellen aristusta. Sitä ei sepelvaltimotukoksen aiheuttamassa sydäninfarktissa todeta.

Äkillisen rintakehän alueen uuden oireen yhteydessä on aina pidettävä mielessä sydäninfarktin mahdollisuus. Äkillisesti tukkeutuneen sepelvaltimon aiheuttama sydäninfarkti on lääkärin helppo tunnistaa, jos sitä on osattu epäillä ja potilaasta on otettu sydänsähkökäyrä eli EKG.

Tukkeutuneen sepelvaltimon hoito

Sepelvaltimotauti on suomalaisten yleisin kuolinsyy ja usein menehtymisen syynä on nimenomaan sepelvaltimon äkillinen tukkeutuminen eli sydäninfarkti. Äkillisesti tukkeutunut sepelvaltimo tuleekin avata pallolaajennuksella nopeasti, jotta vältetään pysyvä sydänlihaksen vaurioituminen. Jos nopeaan pallolaajennushoitoon ei ole mahdollisuutta, voidaan tukosta yrittää liuottaa lääkehoidolla. Jos sepelvaltimo on tukkeutunut vain osittain, on sepelvaltimokuvauksen ja mahdollisen pallolaajennuksen tekemiseen enemmän aikaa, mutta silloinkin se tulee tehdä vuorokauden kuluessa.

Joskus sepelvaltimo tukkeutuu vähitellen. Silloin sydän pystyy itse avaamaan uusia verisuonireittejä, jotka pitävät sydänlihaksen toimintakykyisenä. Vähitellen tapahtuvaan suonen tukkeutumiseen ei välttämättä liity oireita ollenkaan. Varjoainekuvauksessa voikin joskus löytyä vanhoja oireettomia tukoksia, joita ei tarvitse avata. Sen sijaan lääkehoitoa tarvitaan myös oireettomissa tukoksissa estämään uusia tukkeutumia.

Sepelvaltimotukoksen ennaltaehkäisy

Sepelvaltimotukoksen syynä on valtimoiden seinämiin kertynyt rasva ja joskus kova kalkkeutuma. Tukoksia voi ehkäistä terveellisillä elintavoilla. Liikunta, tupakoimattomuus ja terveellinen ruokavalio ovat tehokas tapa estää tukkeutumien ilmaantumista.

Jos sairaus on jo todettu, tarvitaan terveellisten elintapojen ohella lääkehoitoa ja erityistilanteissa toimenpidehoitoa, kuten pallolaajennusta. Koska ensimmäinen merkki sepelvaltimotaudista voi olla sydäninfarkti tai äkkikuolema, ei pelkkä todetun sairauden hyvä hoito riitä. Tärkeintä on ennaltaehkäisy.

Tämän yleisen ja vakavan sairauden kohdalla on hyvä muistaa, että hoitomenetelmät ovat viime vuosikymmenien aikana kehittyneet valtavasti ja että ajoissa hoitoon hakeutunut potilas pystytään hyvin varmasti aina pelastamaan ja tukkeutunut suoni avaamaan. Hyvässä hoidossa vakaan sepelvaltimotaudin ennuste on hyvä ja eliniän odote ja elämänlaatu ovat samaa luokkaa kuin terveillä.

Teksti: kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri Pasi Lehto, Tays Sydänsairaala