array(1) { [0]=> string(6) "mobile" }
Asiakaspalvelu 03 311 716

Sepelvaltimotautiin sairastuneen tuki ja kuntoutus auttavat arjessa

Kuntoutussuunnittelija ja asiakas vastaanotolla

Tieto sepelvaltimotaudista voi tulla yllätyksenä joko äkillisen sydäninfarktin tai suunnitellusti tehdyn sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen yhteydessä. Sepelvaltimotautipotilaan kuntoutus auttaa uuteen tilanteeseen sopeutumisessa.

Kun potilaalla todetaan sepelvaltimotauti, tiedon ja tuen tarve kasvaa uudessa elämäntilanteessa. Sepelvaltimotautipotilaan kuntoutuksessa huomioidaan sekä potilas että hänen läheisensä.
Sepelvaltimotautia sairastavalle ja läheisille on tarjolla erilaisia palveluja riippuen yksilöllisestä tilanteesta, voimavaroista ja kuntoutustavoitteista. Kuntoutuksessa saa tukea sydänystävällisiin elintapoihin, arjessa pärjäämiseen ja sairauteen sopeutumiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on, että sepelvaltimotautia sairastavan työ- ja toimintakyky säilyy tai kohenee, sairauden eteneminen hidastuu, oireet vähenevät ja ennuste paranee.

Sydänkuntoutuksen vaikuttavuutta on tutkittu laajasti. Kuntoutuksella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia potilaan elämänlaatuun ja -tapoihin. Sydänkuntoutukseen osallistuneet esimerkiksi tupakoivat vähemmän, harrastivat enemmän liikuntaa, käyttivät lääkkeitä suositusten mukaan ja heidän kokonaiskolesterolinsa oli paremmin tavoitteessa. Liikuntapainotteinen kuntoutus yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja -hoitoihin vaikuttaa suotuisasti ennusteeseen. Kuntoutuksella on lisäksi myönteistä psykososiaalista vaikutusta esimerkiksi vertaistuen kautta. Yhteiset keskustelut usein vähentävät sairastumisesta johtuvaa jännitystä ja pelkoakin.

Ensitietotilaisuus sairastuneelle ja läheisille

Tampereen Sydänsairaalassa järjestetään ensitietotilaisuuksia, jotka on tarkoitettu sepelvaltimotautidiagnoosin vastikään saaneille ja heidän läheisilleen. Tilaisuudessa kerrotaan sepelvaltimotaudista ja sen hoidosta sekä sydänterveellisistä elintavoista. Tietoa annetaan myös sydänkuntoutusvaihtoehdoista ja siitä, miten eri kuntoutuksiin hakeudutaan.

Luennoitsijoina ryhmämuotoisessa tilaisuudessa ovat kardiologi, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, kuntoutussuunnittelija ja vertaistukihenkilö. Vertaistukihenkilön kanssa on mahdollisuus jäädä keskustelemaan tilaisuuden päätteeksi.

Sepelvaltimotautiin äskettäin sairastuneet saavat kutsun ensitietotilaisuuteen joko kirjeitse tai tavatessaan kuntoutussuunnittelijan. Potilaat, joille suunnitellaan ohitusleikkausta, saavat ensitietotilaisuuden sijaan kutsun ryhmämuotoisiin tilaisuuksiin, jotka järjestetään sekä ennen leikkausta että sen jälkeen.

Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta

Sepelvaltimotautiin ja sen omahoitoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa on mahdollisuus saada tilanteesta riippuen oman terveyskeskuksen tai aluesairaalan sydänhoitajalta, terveyden- ja sairaanhoitajalta, fysioterapeutilta tai Sydänsairaalan ohjauspoliklinikalta. Sydänsairaalassa toteutetusta hoidosta lähetetään potilaan luvalla tietoa jatkoseurannasta huolehtivan lääkärin lisäksi myös oman terveyskeskuksen sydänhoitajalle ja tarvittaessa fysioterapeutille.

Yksilöllinen kuntoutuksen suunnittelu

Potilaalle itselleen mielekkäiden kuntoutustavoitteiden asettaminen edesauttaa kuntoutumista. Tavoitteiden tunnistamiseen ja saavuttamiseen voi saada apua ammattilaisilta sekä erilaisista sydänkuntoutuspalveluista.

Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelija voi olla apuna, jos potilas ja läheinen tarvitsevat ohjausta hoito- ja kuntoutuspolulla. Sepelvaltimotautia sairastavalla ja hänen läheisellään on mahdollisuus varata maksuton vastaanottoaika Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijan vastaanotolle, jossa arvioidaan yhdessä tiedon, tuen ja kuntoutuksen tarvetta, suunnitellaan kuntoutusta ja autetaan siihen hakeutumisessa.

Kuntoutussuunnittelija tekee myös yhteistyötä muiden potilasta hoitavien ammattilaisten kanssa. Sepelvaltimotautipotilaat saavat Sydänsairaalassa oppaan, jossa on tietoa kuntoutuksesta sekä kuntoutussuunnittelijoiden yhteystiedot.

Kuntoutuspalveluja ja vertaistukea

Eri tahot järjestävät kuntoutuspalveluja, joihin hakeutuminen riippuu yksilöllisestä kuntoutustarpeesta.

Tampereen Sydänsairaala järjestää sopeutumisvalmennuskursseja Pirkanmaalla asuville äskettäin sepelvaltimotautiin sairastuneille ja läheisille. Kurssit toteuttaa Hämeenmaan Sydänpiiri ry. Kurssi koostuu yhdestä viikonlopusta (pe–su) sekä arki-illan tapaamisesta, joka pidetään noin kuukauden kuluttua viikonloppukurssin jälkeen. Viikonlopun kurssipaikkana on potilashotelli Norlandia Care Tampere ja myöhempi tapaaminen on Hämeenmaan Sydänpiirin tiloissa Tays Sydänsairaalassa. Lisätietoa kurssista saa Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijoilta.

Terveyskeskukset järjestävät Tulppa-avokuntoutusta, joka on tarkoitettu esimerkiksi sepelvaltimotautia sairastaville. Ryhmänvetäjinä ovat terveyden- tai sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja vertaisohjaaja Sydänyhdistyksestä. Lisätietoa Tulppa-ryhmästä voi kysyä omasta terveyskeskuksesta.

Sydänliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja, jotka voivat olla lyhytkestoisia teemakursseja tai pidempikestoisia kuntoutumiskursseja. Osallistujille maksuttomia kursseja järjestetään eri puolella Suomea. Lisätietoa kursseista saa esimerkiksi Sydänliiton sivuilta.

Kela järjestää kuntoutusta sepelvaltimotautia sairastaville kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea. Kursseja on sekä työssä oleville että työelämästä poissaoleville. Sydänkuntoutuskurssit ovat kestoltaan 3 x 5 vuorokauden pituisia ja ne jakautuvat noin vuoden pituiselle jaksolle. Kuntoutukseen hakeutumiseksi tarvitaan lääkärin laatima B-lausunto ja Kelan kuntoutushakemus KU132. Tarkempia tietoja kurssien sisällöstä saa Kelan sivuilta tai Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijoilta.

Ammatillista kuntoutusta on mahdollista saada, jos sairastuneen työkyky on uhattuna. Tilanteesta kannattaa keskustella työterveyshuollon, hoitavan lääkärin ja työnantajan kanssa. Tietoa saa myös oman eläkelaitoksen kuntoutusasiantuntijoilta.

Sydänsairastuneen on mahdollista saada tukea ja rohkaisua uudessa elämäntilanteessaan Sydänliiton kouluttamilta vertaistukihenkilöiltä. Vertaistukihenkilöllä on omaa kokemusta sydänsairaudesta. Keskustelu on aina luottamuksellista. Vertaistukihenkilöiltä kuulee myös sydänjärjestön toiminnasta. Vertaistukihenkilön voi tavata Sydänsairaalan osastolla tai palveluista voi käydä kysymässä Hämeenmaan Sydänpiiri ry:stä, joka toimii Tampereen Sydänsairaalan tiloissa (1. krs). Vertaistukihenkilöitä voi hakea myös Sydänliiton verkkosivuilta.

Teksti: Tiina Heinonen, kuntoutussuunnittelija, Tays Sydänsairaala

Lue lisää