Kuntoutus ja sosiaaliturva

Kuntoutus

Sydänkuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä. Kuntoutuminen on aina yksilöllistä, se on oppimista elämään pitkäaikaissairauden kanssa. Kuntoutuksen avulla ehkäistään taudin etenemistä ja uusia sydäntapahtumia. Se parantaa elämänlaatua ja auttaa selviämään arjesta.

Sepelvaltimotautia sairastavalle ja läheisille on tarjolla erilaisia palveluja riippuen yksilöllisestä tilanteesta, voimavaroista ja kuntoutustavoitteista. Kuntoutuksessa saa tukea sydänystävällisiin elintapoihin, arjessa pärjäämiseen ja sairauteen sopeutumiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on, että sepelvaltimotautia sairastavan työ- ja toimintakyky säilyy tai kohenee, sairauden eteneminen hidastuu, oireet vähenevät ja ennuste paranee.

Itselleen mielekkäiden kuntoutustavoitteiden asettaminen edesauttaa kuntoutumista. Tavoitteiden tunnistamiseen ja saavuttamiseen voi saada apua ammattilaisilta sekä erilaisista sydänkuntoutuspalveluista. Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelija voi olla apuna, jos potilas ja läheinen tarvitsevat ohjausta hoito- ja kuntoutuspolulla. Sepelvaltimotautia sairastavalla ja hänen läheisellään on mahdollisuus varata maksuton vastaanottoaika Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijan vastaanotolle, jossa arvioidaan yhdessä tiedon, tuen ja kuntoutuksen tarvetta, suunnitellaan kuntoutusta ja autetaan siihen hakeutumisessa.

Kuntoutusohjaus ja Sydänsairaalan kuntoutusohjaajien yhteystiedot (linkki)

Sosiaaliturva

Sepelvaltimotautiin sairastuminen saattaa vaikuttaa toimeentuloosi ja siksi on hyvä tietää sosiaaliturvaetuuksista. Monia etuuksia ja palveluita on haettava itse. Ohjeita ja opastusta saat sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöiltä, kuntoutussuunnittelijoilta sekä Kelan virkailijoilta. Lisäksi Sydänpiirien ja kuntoutuskurssien vetäjät osaavat opastaa sosiaaliturvan piiriin.

Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä potilas itse, läheiset tai potilasta hoitava henkilökunta. Tampereen Sydänsairaalan sosiaalityöntekijän tavoitat arkisin numerosta 03 311 66696.