Sepelvaltimotaudin omahoito

Valtimoiden ahtautumiseen vaikuttavat monet riskitekijät kuten perimä, diabetes, kohonnut verenpaine, tupakointi, kohonnut kolesteroli ja stressi. Sepelvaltimotauti ei häviä pois eikä sitä ei voida parantaa, mutta sen etenemistä on mahdollista hidastaa tai eteneminen voidaan jopa pysäyttää. Sepelvaltimotaudin hoidossa tärkeää on potilaan itse toteuttama hoito, jolla pyritään riskitekijöiden hallintaan ja siten parempaan kokonaisterveyteen. 

Alla oleva materiaali tukee terveydenhuollon ammattilaisten antamaa ohjausta. Materiaalista saat oleellista tietoa sairaudestasi ja tukea sekä konkreettisia neuvoja sepelvaltimotaudin omahoitoon.