Sydämen vajaatoiminta

Mitä on sydämen vajaatoiminta ja miten sen tunnistaa?

Sydämen vajaatoiminnalla tarkoitetaan sydämen toimintahäiriötä, jossa sydämen pumppaustoiminta ei riitä elimistön tarpeisiin. Toimiakseen normaalisti sydämen tulee täyttyä ja tyhjentyä ongelmitta, sydänläppien tulee toimia normaalisti ja sydämen pitää saada sepelvaltimoista riittävästi verta ja happea.

Sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan oireyhtymä, seuraus jostakin sydämen toimintaa heikentävästä viasta.

Tavallisimmat sydämen vajaatoimintaa aiheuttavat syysairaudet ovat korkea verenpaine, sepelvaltimotauti ja läppäviat. Jos sydämen toiminta heikkenee, potilas hengästyy ja väsyy rasituksessa tavallista herkemmin. Myös pitkällään olo voi tuntua ahdistavalta. Elimistöön kertyvä nestekuorma saa aikaan turvotusta erityisesti alarajoihin.

Vajaatoiminta voi alkaa tai vaikeutua äkillisesti esimerkiksi sydäninfarktin vaurioittaessa sydänlihasta. Äkillinen sydämen vajaatoiminta vaatii sairaalahoitoa.

Miten sydämen vajaatoimintaa tutkitaan ja hoidetaan?

Sydämen vajaatoimintaa ei voi todeta yksittäisellä testillä. Diagnoosin asettaminen edellyttää vajaatoimintaan sopivia oireita, lääkärin toteamia poikkeavia kliinisiä löydöksiä ja vajaatoiminnan syysairauden olemassaoloa.

Sydämen kaikukuvaus on diagnostiikassa keskeinen. Kaikukuvauksen avulla voidaan paitsi varmistaa diagnoosi, myös selvittää sydämen vajaatoiminnan mekanismi.

Sydämen vajaatoiminnan hoito koostuu terveellisistä elintavoista, toimintakykyyn ja oireistoon suhteutetusta liikunnasta, lääkehoidosta ja toimenpidehoidoista. Lääkehoidossa tarvitaan sekä ennustetta parantavia että oireita korjaavia lääkkeitä. Sydämen vajaatoiminnan aiheuttaja, kuten sepelvaltimoahtaumat, korkea verenpaine tai läppäviat, tulisi korjata aina kun se on mahdollista. Vaikeassa vajaatoiminnassa sydämen tahdistajalla voidaan erityistilanteissa saada sydän supistumaan tehokkaammin.

Potilaan omaseuranta, sitoutuminen lääkehoitoon ja hyvä ohjeistus ja ohjeiden noudattaminen ovat hoidossa keskeisiä.

Mitkä ovat vajaatoiminnan yleisimmät riskitekijät?

Sydämen vajaatoiminnalle on oltava jokin syy. Tavallisimmat syyt ovat

Monet terveydelle yleisesti haitalliset elintavat, kuten liiallinen suolankäyttö, ylipaino, vähäinen liikunta ja tupakointi, altistavat syysairauksien kautta myös sydämen vajaatoiminnalle. Huomattavan runsas alkoholinkäyttö voi pitkään jatkuessaan yksinkin aiheuttaa sydänlihasvaurion ja sydämen vajaatoiminnan.

Joskus sydänlihasvika voi olla perinnöllinen.

Päivitetty 6.4.2022

Milloin on syytä hakeutua lääkäriin?

Epäily sydämen vajaatoiminnasta on aina aihe tarkempiin tutkimuksiin. Vajaatoiminta on keski-ikäisillä harvinainen, mutta sen aiheuttamat oireet, kuten väsyminen, heikkous, hengenahdistus ja turvotus ovat taas hyvin yleisiä myös terveillä.

Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus, jonka ennustetta ja oireita voidaan osaavalla hoidolla parantaa. Siksi sairauden varhainen löytäminen on tärkeää.

Hoitopaikan valinta