Sydäninfarkti

Mikä sydäninfarkti on?

Sydäninfarkti on sepelvaltimon tukkeutumisesta johtuva paikallinen sydänlihaskuolio, joka syntyy, kun osa sydänlihaksesta jää sepelvaltimon tukoksen takia ilman happea ja verta. Tukkeuman syynä on yleensä valtimon sisäseinämässä olevan kolesterolia sisältävän pullistuman, eli plakin pinnan repeytyminen. Tällöin paikalle muodostuu verihyytymä, joka äkisti tukkii suonen. Sydäninfarktia edeltää yleensä sepelvaltimotauti. Happeutumisen häiriö aiheuttaa oireet, joita nimitetään sepelvaltimokohtauksiksi.

Miten sydäninfarktin tunnistaa?

Sydäninfarktin tyypillinen oire on rintakipu, joka tuntuu yleensä keskellä rintaa laaja-alaisena tai puristavana. Kipu voi säteillä käsivarsiin, leukaperiin, selkään lapojen väliin tai ylävatsalle ja se saattaa jatkua yhtä voimakkaana, vaikka potilas asettuu lepoon. Potilaalla voi myös esiintyä kylmähikisyyttä, pahoinvointia, hengenahdistusta ja voimattomuutta.

Kuolion synnyttyä sydämen sähköinen aktiviteetti alkaa horjua, ja voi syntyä rytmihäiriöitä tai sydämen pumppaushäiriö. Tila vaikuttaa myös ääreisverenkiertoon muualla elimistössä ja aiheuttaa veren virtauksen häiriöitä.

Miten sydäninfarktia hoidetaan?

Sydäninfarktin hoidossa pyritään huolehtimaan elintärkeistä toiminnoista, kuten hengityksestä, sydämen rytmistä ja verenpaineesta. Vakavat rytmihäiriöt pyritään estämään ja hoitamaan. Jos sydäninfarktipotilaan hengittäminen on vaikeaa, voidaan hänelle antaa lisähappea. Rintakipu on sydäninfarktissa ankaraa, ja hyvä kivunhoito on siksi tärkeää. Verenpainetta ja sykettä pyritään laskemaan lääkkein.

Sydäninfarkti hoidetaan useimmiten joko liuotushoidolla tai pallonlaajennuksella. Liuotushoitoa annetaan usein jo potilaan kotona tai ambulanssissa. Toimenpiteiden lisäksi lääkehoitoa jatketaan pitkälle kohtauksen jälkeen.

Sydämen kuormituksen keventäminen tapahtuu huolellisella sykkeen ja verenpaineen hoidolla, hapetuksesta ja nestetasapainosta huolehtimalla sekä mahdollisten rytmihäiriöiden estämisellä ja hoitamisella. Kaikki sellainen hoito, joka parantaa sydämen hapensaantia ja vähentää sydämen hapenkulutusta, pienentää lopullisen sydäninfarktin voimakkuutta.

Sairastumisen riskiä voi vähentää elämäntavoilla. Infarktipotilaan jatkohoitoon kuuluu sairauden kanssa elämisen opettelu, tupakoinnin lopettaminen, kolesterolia alentava ruokavalio, liikuntaohjaus, kuntoutuskurssi ja uusien sepelvaltimokohtauksien ehkäisy. Infarktipotilaan lääkitys tarkistetaan suositusten mukaiseksi. Sairaalassa annetaan toimintaohjeet taudin vaikeutumisen varalle.

Milloin on syytä hakeutua lääkäriin?

Jos epäillään sydäninfarktia, nopea tilannearvio ja toiminta ovat tärkeitä, sillä oireiden alettua vaurio etenee nopeasti. Mitä suurempi sepelvaltimon haara tukkeutuu, sitä suurempi osa sydänlihaksesta on vaarassa vaurioitua. Infarkti todetaan oireiden, sydänfilmin (EKG) ja verikokeiden avulla.