Turvotus

Turvotus on yleinen oire, ja sitä esiintyy usein ilman sairauttakin. Ihmisellä nestepitoisuuden muutokset ovat yleisiä esimerkiksi naisten hormonikierron yhteydessä, sillä ihmisen normaalista painosta 2/3 on vettä.

Mistä sydänperäisen turvotuksen tunnistaa?

Turvotus johtuu laskimopaineen noususta ja nesteen tihkumisesta kudoksiin. Turvotusta edeltää usein myös nesteen kertyminen elimistöön ja painon nousua. Sydämen heikentyneen pumppausvoiman vuoksi sydämen vajaatoiminta kerryttää ylimääräistä nestettä elimistöön. Sydänperäiseen turvotukseen liittyy muitakin oireita esimerkiksi hengenahdistus ja rasitusväsyminen ja löydöksiä kuten kohonnut kaulalaskimopaine ja suurentunut maksan koko.

Sydämen vajaatoiminnan oireet näkyvät herkimmin alaraajoissa seisomisen ja istumisasennon vuoksi. Vuodepotilaalla turvotusta saattaa olla myös lantion alueella ja selässä. Sydämen vajaatoiminnassa turvotus jakautuu alaraajoihin molemminpuolisesti ja herkimmin sen näkee painamalla sääriluun alaosan etupintaa. Jos kudoksissa on ylimääräistä nestettä, painamisen jälkeen kudokseen jää kuoppa, joka häviää vähitellen. Nestettä voi kertyä myös vatsaonteloon, ja suoliston suurentunut laskimopaine voi aiheuttaa häiriöitä vatsan toimintaan.

Maksa- ja munuaissairaudet sekä kilpirauhasen vajaatoiminta ovat tyypillisiä ei-sydänperäisiä sairauksia, joissa turvotus on yleistä. Alaraajaturvotus voi johtua pelkästään lihavuudesta tai laskimoiden vajaatoiminnasta erityisesti pitkään istuttaessa. Laskimoverenkierron- ja imunestekierron häiriöt, matala valkuaispitoisuus ja verisuonia laajentavat lääkkeet ovat myös tavallisia alaraajaturvotuksen aiheuttajia. Äkillinen laskimotukos on vakava turvotuksen aiheuttaja. Silloin turvotus on tavallisesti toispuoleinen.

Yhtäjaksoista turvotusta – milloin tutkimuksiin?

Jatkuva turvotus kannattaa aina tutkituttaa. Jos tunnet turvotuksen yhteydessä äkillistä hengenahdistusta ilman mitään erityistä syytä, on syytä soittaa paikalle ambulanssi. Jos kyseessä on sydämen vajaatoiminta, ensihoitajat aloittavat äkillisen sydämen vajaatoiminnan hoidon jo potilaan kotona. Nesteenpoistolääkityksellä voidaan usein helpottaa vajaatoimintapotilaan tilaa kaikkein nopeimmin.

Hoitoa jatketaan sairaankuljetuksen aikana ja sairaalassa, jossa selvitetään mahdollisen sydämen vajaatoiminnan syy ja mahdollinen muu hoito. Vaikka vähäisen alaraajaturvotuksen taustalla ei aina ole vakavaa sairautta, tulee jatkuvan turvotuksen syy aina selvittää.

Jatkuvan turvotuksen syy on aina tärkeää selvittää.